Lichte vooruitgang bedrijven bij transparantie over maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bron: Ministerie van EZ, 7 december 2006

Nederlandse bedrijven boeken lichte vooruitgang in de transparantie over de gevolgen van hun bedrijfsvoering op milieu, mensenrechten en werknemerszaken. Verzekeraars maken veruit de grootste sprong voorwaarts in vergelijking met de andere sectoren.
De banken doen het ook dit jaar weer goed. ABN AMRO en Rabobank zijn de meest transparante bedrijven. Ook Philips, Nutreco, Numico, Reed Elsevier, ING Groep, TNT, Fortis en Akzo Nobel behoren tot de top.Dat blijkt uit de Transparantiebenchmark 2006, een jaarlijks onderzoek naar de transparantie van het maatschappelijke jaarverslag van 174 grote bedrijven, uitgevoerd door adviesbureau PricewaterhouseCoopers in opdracht van staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken). In de benchmark worden de jaarverslagen van de 98 grootste beursgenoteerde en 76 grootste niet-beursgenoteerde Nederlandse bedrijven beoordeeld.

Snelste stijger op de transparantieladder is Numico. Ook CZ Groep, Eureko/Achmea, Euronext en Bavaria hebben de transparantie sterk verbeterd ten opzichte van 2005. Er zijn dit jaar minder ondernemingen die stijgen, maar de stijgingen per onderneming zijn groter geworden. In totaal zijn er beduidend meer stijgers dan dalers op de lijst. Gemiddeld gezien stijgen beursgenoteerde bedrijven sneller dan niet-beursgenoteerde.Binnen sectoren zijn soms grote verschillen per bedrijf te zien. Opvallend is dat de banksector ruim boven het gemiddelde blijft uitsteken. Vier banken behoren tot de voorhoede. De bouw- en transportsector sluiten, ondanks een stijging ten opzichte van vorig jaar, de ranglijst af.

In de Transparantiebenchmark zijn de deelnemers onderverdeeld in koplopers, achtervolgers, peloton, achterblijvers en bezemwagen. Het is 10% van de onderzoeksgroep gelukt om in de kopgroep te komen. Bedrijven in deze groep scoren goed op alle criteria. Ondernemingen die lager scoren eindigen over het algemeen minder goed op ketenverantwoordelijkheid, stakeholderdialoog en inbedding van MVO binnen het bedrijf.Dit jaar is het derde opeenvolgende jaar dat dit transparantieonderzoek plaatsvindt. Hierbij is voor het eerst een commentaarronde ingesteld waarbij de ondernemingen die zijn opgenomen in de benchmark werden uitgenodigd inhoudelijk op hun voorlopige score te reageren. 52 van de deelnemende ondernemingen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Download het rapport van de benchmark (pdf)