Zweedse Orde van Accountants: ‘Scania heeft beste milieuverslag’

Bron: Scania, 18 december 2006

De Zweedse Orde van Accountants heeft het milieuverslag van Scania uitgeroepen als beste in zijn soort. De grote kracht van het verslag was volgens de jury de nadruk die daarin werd gelegd op de consistente aansturing van en controle op de milieuwerkzaamheden door de onderneming.
Drie punten uit Scania’s milieuverslag wilde de Zweedse Orde van Accountants met name belichten. Het eerste punt was de uiteenzetting van de risico´s en mogelijkheden in relatie tot de milieueisen en de wetgeving op het gebied van vrachtauto’s en het tweede was de gedetailleerde presentatie van de prestaties op milieugebied. Ten slotte sprak ook de duidelijke informatie over de manier waarop Scania haar milieuwerkzaamheden aanstuurt de jury erg aan. ´Scania´s milieu- en duurzaamheidsinformatie is van even hoog niveau als de financiële informatie uit het jaarverslag. Hieruit blijkt hoeveel belang de organisatie aan deze kwesties hecht’, schrijft de jury in haar rapport.

Hoge prioriteit

Het milieu is een gebied dat voor Scania hoge prioriteit heeft. Strategische beslissingen over dit onderwerp worden altijd door de hoofddirectie genomen. Deze worden uitgevoerd door Scania´s milieucoördinatoren van de verschillende afdelingen, die op hun beurt weer samenwerken binnen de afdeling kwaliteit en milieu. Operationele beslissingen worden door de verschillende lijnorganisaties genomen. De onderneming houdt zich bij alle milieu-activiteiten aan de OESO-richtlijnen voor multinationals en probeert de milieueffecten van haar voertuigen gedurende hun hele levenscyclus zo veel mogelijk te beperken. Ook streeft het bedrijf er al heel lang naar om zo efficiënt mogelijk om te springen met grondstoffen en energie ter voorkoming van verspilling.

Follow-up op lokaal niveau

´Het feit dat elke manager verantwoordelijk is voor het halen van de doelstellingen en de follow-up op lokaal niveau biedt veel voordelen. De werknemers moeten daardoor intensiever samenwerken, het bevordert voortdurende verbetering en het milieubewustzijn wordt vergroot´, vertelt Urban Wästljung, manager publieks- en milieuzaken. ´Deze manier van werken ligt ten grondslag aan ons succes op milieugebied en de zorg voor een goede rapportage daarover.´

De Zweedse Orde van Accountants SRS en het Zweedse Instituut voor Accountants FAR zijn op 1 september 2006 samengegaan.