Gedragscode in zwang bij bedrijven

Bron: De Volkskrant, 26 november 2002

(Gepubliceerd in De Volkskrant van 26 november 2002). Het aantal AEX-bedrijven met een gedragscode voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is vorig jaar nagenoeg verdubbeld. Zeventien van de vierentwintig hoofdfondsen van de Amsterdamse beurs hebben voor hun werknemers inmiddels regels opgesteld over >>> lees meer

Verbetering milieuprestaties chemie zet door

Bron: VNCI, 20 november 2002

De Nederlandse chemische industrie presteert steeds beter op het gebied van schoon, veilig en energiezuinig produceren. Dat is de conclusie van het Responsible Care-rapport 2001 dat Staatssecretaris van VROM, de heer P. van Geel op 18 november in ontvangst neemt. >>> lees meer

Controle op milieuverslagen moet consistenter

Bron: Universiteit van Twente, 14 november 2002

Een goed auditrapport van een milieujaarverslag vermeldt precies welke data zijn gecontroleerd, door wie en met welke criteria, stelt Nancy Kamp-Roelands. "Een audit waarbij enkel gecontroleerd is of de gebruikte cijfers correct zijn weergegeven, is misleidend", schrijft zij in haar >>> lees meer

Wijziging Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging

Bron: Ministerie van VROM, 24 oktober 2002

De bijlage bij de Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging wordt vervangen. In die bijlage staan de gegevens die aan het bevoegd gezag moeten worden verstrekt wegens de rapportageverplichtingen. De nieuwe bijlage is aangevuld met gegevens die zijn voortgekomen uit het convenant Benchmarking Energie-Efficiency. >>> lees meer

Veel belangstelling voor duurzaamheidsverslaggeving op seminar

Bron: DHV, 23 oktober 2002

Op 22 oktober vond voor de 4de keer in successie het seminar over duurzaamheidsverslaggeving/Global Reporting Initiative (GRI) in Nederland plaats. Dit seminar wordt jaarlijks georganiseerd door adviesbureau DHV, SNS Asset Management en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). >>> lees meer

Nederlander aan hoofd GRI

Bron: Global Reporting Initiative, 4 oktober 2002

De Nederlander Ernst Ligteringen is benoemd tot uitvoerend voorzitter van Global Reporting Initiative, een nauw met de Verenigde Naties samenwerkende instelling die zich toelegt op verslagleggingsrichtlijnen voor bedrijven waarin duurzaam ondernemen vooropstaat. De stichting heeft haar hoofdzetel in Amsterdam. Ligteringen >>> lees meer

Prestaties in duurzaam ondernemen ongemeten

Bron: Trouw, 24 september 2002

(Gepubliceerd in Trouw op 21 september 2002). De prestaties van bedrijven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn moeilijk te controleren. Dat concludeert de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) op basis van een nog niet gepubliceerd onderzoek >>> lees meer

Meer milieuverslagen, maar amper te vergelijken

Bron: Zwolsche Courant, 23 september 2002

(Gepubliceerd in De Zwolsche Courant van 23 september 2002). Meer beursgenoteerde bedrijven hebben een milieujaarverslag gemaakt, maar aan duidelijkheid laten die nog veel te wensen over. Dat concludeert de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) uit eigen onderzoek. Lees >>> lees meer