ABN Amro en Triodos: Stel milieurapport verplicht

Bron: Trouw, 4 oktober 2006

Bedrijven moeten de gevolgen van hun activiteiten voor mens en milieu verplicht in kaart gaan brengen. Zolang dat niet gebeurt, hebben de minst verantwoorde ondernemers een concurrentievoordeel.
Lees het volledige artikel via de link.