Prins van Oranje opent 5 oktober 2006 Internationale Conferentie over Duurzaamheid

Bron: Het Koninklijk Huis, 29 september 2006

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje houdt donderdag 5 oktober in het Okura Hotel te Amsterdam de openingstoespraak van de conferentie Reporting: a Measure of Sustainability.
Wereldwijd hanteren steeds meer bedrijven een actief duurzaamheidsbeleid. Tijdens deze conferentie staat de manier centraal waarop deze bedrijven rapporteren over de effecten van dat beleid. Duurzaam produceren en consumeren is noodzakelijk voor het zeker stellen van een leefbare wereld voor nu en in de toekomst. Duurzaamheidsrapportages laten zien hoe bedrijven daarmee aan de gang zijn.

Ruim 120 sprekers uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden delen tijdens de conferentie hun ideeën over bijdragen aan duurzame ontwikkeling en hun ervaringen met rapporteren met ondernemers uit de gehele wereld.

Het Global Reporting Initiative (GRI), de organisatie die richtlijnen heeft opgesteld voor vrijwillige duurzaamheidsrapportages, organiseert deze driedaagse conferentie. Bijna duizend organisaties maken op dit moment formeel gebruik van de GRI-richtlijnen.

Tijdens de conferentie zal de derde generatie richtlijnen voor duurzaamheid, de G3, worden gelanceerd. De nieuwe richtlijnen zijn opgesteld op basis van drie jaar ervaring van bedrijven en niet-gouvernementele organisaties met eerdere versies van de richtlijnen. De nieuwe richtlijnen zijn eenvoudiger en sluiten beter aan op managementinstrumenten om het duurzaamheidsbeleid vorm te geven.

Website congres