KPMG geeft klimaat al vaste plek bij controle van beursgenoteerde ondernemingen

Bron: KPMG, 8 december 2021

KPMG geeft klimaat een prominente plek in controle van beursgenoteerde ondernemingen. Vanaf boekjaar 2021 neemt KPMG klimaat expliciet mee in de controleaanpak en accountantsverklaring. Ook wordt het klimaat een vast agendapunt in presentaties tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Dat is het gevolg van ons lidmaatschap van de ‘Glasgow Financial for Net Zero’ die tijdens de klimaattop COP26 is gelanceerd. Daarmee committeert KPMG  zich aan de netzero ambities en helpen klanten datzelfde te doen.

Op deze manier krijgen klimaatrisico’s een vaste plaats in de controle van de jaarrekening. Klimaatrisico’s zijn bijvoorbeeld een mogelijke verplaatsing van een fabriek wegens overstromingsgevaar, veranderend consumentengedrag of de inzet van schonere technologie.

KPMG loopt hiermee vooruit op Europese wet- en regelgeving rondom verdergaande duurzaamheidsrapportage die in de maak is. Dat is voor veel bedrijven en accountants nieuw terrein. “We moeten snel aan de slag om elkaar uit te dagen en een open dialoog te voeren over transparantie en betrouwbaarheid van duurzaamheidsinformatie. Zo leren we van elkaar met het doel betekenisvolle stappen te zetten op weg naar een duurzame economie.”

Voor ondernemers, investeerders en consumenten is een objectief inzicht in de duurzaamheidsagenda van bedrijven van groot belang. De betrokkenheid van een accountant is nu nog vrijwillig. Met de invoering van de zogeheten Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in 2023 komt daar verandering in. Vanaf dat moment is het verplicht beperkte zekerheid te verschaffen in het duurzaamheidsverslag. Dat verslag maakt dan ook deel uit van het totale jaarverslag.

“Duurzaamheid maakt al een kwart eeuw deel uit van onze dienstverlening.” Onlangs kondigde KPMG een wereldwijde investering van $ 1,5 miljard aan om deze dienstverlening in het Environmental, Social & Governance (ESG) domein verder uit te breiden. Daarmee worden activiteiten die impact hebben op mens, milieu en samenleving volledig verankerd in de gehele KPMG-dienstverlening.