Duurzaamheidsverslag wettelijk verplichten

Bron: Het Financieele Dagblad, 6 oktober 2006

Bedrijven zouden wettelijk verplicht moeten worden om een duurzaamheidsverslag te publiceren. Dat vindt bestuursvoorzitter Peter Blom van Triodos Bank. ‘Het volgende kabinet moet zo snel mogelijk na zijn aantreden daar een wetsvoorstel voor indienen’, stelt Blom. Nederland zou hierin een voortrekkersrol moeten moet spelen.
Ook ABN Amro is een voorstander van een verplichting tot het publiceren van informatie over sociale, ethische en milieuprestaties voor bedrijven, maar wil dat veel meer over de Europese band spelen. Chief financial officer Hugh Scott-Barrett ziet daarin een belangrijke rol voor de Europese Unie weggelegd.

De oproepen komen op het moment dat in Amsterdam het internationale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bijeen zijn voor een driedaagse conferentie over duurzaamheid.

Gisteren heeft het Global Reporting Initiative de derde generatie richtlijnen voor duurzame verslaglegging gepresenteerd. De eerste versie dateert uit maart 2000. Zo’n duizend organisaties in zestig landen maken intussen gebruik van deze regels. Volgens de Europese Moderniseringsrichtlijn zijn ondernemingen al verplicht te rapporteren over de risico’s die zij lopen op milieu-, ethisch en sociaal gebied in hun financiële jaarverslag.

In Nederland heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving een dwingend advies hierover uit doen gaan, de richtlijn 400. Daarin dringt de raad er bij bedrijven op aan om in ieder geval jaarlijks met een maatschappelijk verslag te komen en het liefst te publiceren samen met het financiële verslag. Om de geloofwaardigheid te vergroten, stelt de raad voor om het te laten controleren door een onafhankelijke deskundige.