Belgische Prijs voor het Beste Rapport Duurzaam Ondernemen over het jaar 2005

Bron: Belgian Business Network for Corporate Social Responsibility, 24 mei 2006

Het Instituut der Bedrijfsrevisoren organiseert in samenwerking met Business & Society Belgium de Prijs voor het Beste Rapport Duurzaam Ondernemen.
Het Instituut der Bedrijfsrevisoren streeft naar een steeds grotere bewustwording bij ondernemingen om een Duurzaam Ondernemen rapport op te stellen of de kwaliteit ervan aanzienlijk te verbeteren.

Elke onderneming die een exploitatiezetel in België heeft en die een extern rapport met betrekking tot Duurzaam Ondernemen over haar activiteiten in België opmaakt, kan aan deze wedstrijd deelnemen.

Dit rapport Duurzaam Ondernemen kan ofwel een afzonderlijke publicatie zijn, ofwel een geïntegreerd onderdeel vormen van het gewone jaarverslag van de onderneming. De klemtoon dient wel op de activiteiten in België te liggen.

De laureaten van deze wedstrijd zullen voorgedragen worden om op Europees niveau deel te nemen aan de “European Sustainability Reporting Award”. Deze Europese wedstrijd wordt georganiseerd met de medewerking van de beroepsorganisaties uit zestien Europese landen.

Om te kunnen deelnemen volstaat het van uw Rapport Duurzaam Ondernemen per e-mail in .pdf formaat in te zenden vóór 25 juni a.s. aan het Instituut der Bedrijfsrevisoren t.a.v. de heer Olivier COSTA (o.costa@ibr-ire.be). U kan eveneens bij hem terecht voor eventueel bijkomende informatie (02/512 51 36).

De Belgische prijs zal in het najaar worden uitgereikt ter gelegenheid van een conferentie die in samenwerking met BUSINESS & SOCIETY BELGIUM (www.businessandsociety.be) georganiseerd wordt. De conferentie zal dieper ingaan op de transparantie inzake communicatie en verificatie in het kader van duurzaam ondernemen.