Duurzaamheid op de biermarkt: een onderzoek naar maatschappelijke verslagen

Bron: Stichting Natuur en Milieu, 16 mei 2007

Het is voor maatschappelijke organisaties bijna niet mogelijk om op grond van duurzaamheidsverslagen de milieuprestaties van bedrijven te beoordelen. Die conclusie trekt Stichting Natuur en Milieu in een onderzoek naar duurzaamheid op de Nederlandse biermarkt (mei 2007). Ook consumenten die bellen met vragen over de duurzaamheid van bier, krijgen nauwelijks goede informatie van de consumentenservice.
Natuur en Milieu kreeg de klacht dat maatschappelijke organisaties weinig tot niets met duurzaamheidsverslagen uit het bedrijfsleven doen. Natuur en Milieu heeft de handschoen opgepakt en onderzocht in hoeverre deze duurzaamheidsverslagen maatschappelijke organisaties werkelijk tot nut kunnen zijn. Besloten is om de Nederlandse biermarkt als voorbeeldsector voor dit onderzoek te nemen.

Aan de hand van de uitgegeven duurzaamheidsverslagen, van gesprekken met de brouwers en van een consumentenonderzoek verricht door het O-team van Natuur en Milieu, kunnen we een aantal conclusies trekken. Duurzaamheidsverslagen blijken minder hanteerbaar dan ze zouden kunnen zijn. De maatschappelijke verslaggeving gebeurt op een te algemene en vrije manier, waardoor de prestaties van de brouwers moeilijk te beoordelen zijn en een onderlinge vergelijking onmogelijk te maken is.

Wat betreft milieuprestaties is er vooral op het gebied van duurzame landbouw en het gebruik van groene energie nog een grote stap voorwaarts te maken. Het achterhalen van milieu-informatie via de klantenservice is lastig. Medewerkers van consumentenservices blijken vaak zelf niet voldoende ingelicht om bruikbare informatie te kunnen verschaffen.

De belangrijkste, en tevens opvallende conclusie die we naar aanleiding van dit onderzoek kunnen trekken, is dan ook dat de maatschappij (maatschappelijke organisaties, consumenten) niet echt te weten kan komen wat het duurzaamste biertje is.

Download het onderzoeksrapport (pdf)