FORTIS wordt bekroond voor de Prijs 2007 voor het Beste Rapport Duurzaam Ondernemen België

Bron: IBR, 21 november 2007

Sinds bijna tien jaar zet het Instituut van de Bedrijfsrevisoren zich in op het vlak van duurzaam ondernemen.

Daartoe organiseert het Instituut de Prijs voor het Beste Rapport Duurzaam Ondernemen.

De prijsuitreiking heeft op 20 november plaatsgevonden in het kader van het evenement georganiseerd samen door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Business & Society Belgium en ICHEC Entreprises. Het evenement had als thema : “Transparantie inzake Duurzaam Ondernemen : voor wie en door wie?”

Een jury samengesteld uit leden uit de academische en economische wereld en uit bedrijfsrevisoren beloont, op basis van 15 beoordelingscriteria, die organisatie die het beste rapport duurzaam ondernemen met betrekking tot haar werkzaamheden in België opstelt.

FORTIS werd bekroond voor haar uitstekend rapport waarvan de kwaliteiten door alle juryleden werden beklemtoond.

De jury heeft met name gewezen op het feit dat het rapport:

– refereert naar de Global Reporting Initiative (GRI) criteria en een GRI Index bevat;

– een duidelijke missie en sterk engagement van het management bevat;

– zeer volledig is en tal van voorbeelden bevat;

– zeer duidelijk gestructureerd is;

– geverifieerd werd door een auditor op basis van de ISAE 3000 norm;

– de mogelijkheden tot verbetering vooropzet;

– de impact van haar activiteiten, meer bepaald inzake investeringsfondsen, op haar sociale verantwoordelijkheid detailleert.

Download het juryrapport (pdf)