Nieuwe Richtlijn 400 gepubliceerd

Bron: Raad voor de Jaarverslaggeving, 10 september 2009

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft gisteren RJ-Uiting 2009-7: ‘Ontwerp-Richtlijn 400 Jaarverslag en concept Handreiking voor Maatschappelijke verslaggeving’ gepubliceerd.
De SER heeft op 23 juli 2008 de Raad voor de Jaarverslaggeving verzocht om aanbevelingen te ontwikkelen voor rapportage van bedrijven over hun internationale ketenbeheer als aanvulling op Richtlijn 400 Jaarverslag en de bestaande ‘Handreiking voor maatschappelijke verslaggeving’. Hieraan wordt ook gerefereerd in de SER-verklaring: ‘Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ die op 19 december 2008 werd gepubliceerd. De RJ heeft positief gereageerd op het verzoek van de SER. Het resultaat is deze RJ-Uiting.

In deze RJ-Uiting zijn aanpassingen opgenomen voor Richtlijn 400 Jaarverslag en de Handreiking voor Maatschappelijke verslaggeving (versie 2003). De RJ nodigt belanghebbenden uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze RJ-Uiting. Dat kan 21 oktober 2009 tegemoet.

Meer informatie