Aangepaste criteria 2017 Transparantiebenchmark gepubliceerd

Bron: , 24 januari 2017

Jaarlijks worden de criteria voor de Transparantiebenchmark (en daarmee ook voor de Kristalprijs) aangepast. De nieuwe 2017-editie is nu gepubliceerd! De Transparantiebenchmark brengt de transparantie in maatschappelijke verslaggeving in beeld. Het is een onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van maatschappelijke verslaggeving onder de grootste ondernemingen van Nederland.

De overheid vraagt bedrijven transparant te zijn over hun MVO-beleid en -activiteiten. Door de Transparantiebenchmark biedt het ministerie van Economische Zaken inzicht in de wijze waarop de grootste Nederlandse  ondernemingen verslag doen van hun MVO-activiteiten. De Transparantiebenchmark wordt ieder jaar uitgevoerd.

Download het document (pdf)