ABN AMRO publiceert eerste mensenrechtenrapport

Bron: , 21 december 2016

ABN AMRO brengt vandaag als eerste financiële instelling ter wereld haar mensenrechtenrapport uit op basis van de rapportagerichtlijn van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. In het rapport legt de bank verantwoording af over haar mensenrechtenbeleid en de implementatie daarvan. Het rapport is een belangrijke mijlpaal in de ambitie van de bank om mensenrechten een serieuze plek te geven in haar activiteiten.

Het rapport richt zich op vier mensenrechten: privacy, non-discriminatie, arbeidsrechten en landrechten. Dit zijn de mensenrechten die de grootste kans hebben geschonden te worden door de activiteiten van de bank en haar zakelijke relaties. ABN AMRO is actief in vele landen en sectoren. Om het risico te verkleinen dat de bank zaken doet met bedrijven die mensenrechten schenden, onderzoekt zij klanten die actief zijn in sectoren en landen waar de risico’s op schendingen hoog zijn. Indien nodig gaat ABN AMRO in gesprek met klanten om verbeteringen te bewerkstelligen. Ook zoekt de bank actief naar mogelijkheden om positieve impact te realiseren, bijvoorbeeld door het stimuleren van beleggen met maatschappelijke impact.

De UN Guiding Principles zijn de meest gezaghebbende standaarden voor het respecteren van mensenrechten door bedrijven. Caroline Princen, lid van de Raad van Bestuur: “Het stevig verankeren van mensenrechten in onze activiteiten is een continu proces. In het rapport geven we ook aan welke dilemma’s er zijn en wat er beter kan. We zijn er trots op tot een groep koplopers te behoren die rapporteert over inspanningen op het gebied van mensenrechten.”