Accountant moet jaarverslag bedrijven ook op duurzaamheid controleren

Bron: VEB, 7 januari 2017

De accountant moet in het jaarverslag van een beursgenoteerde onderneming controleren of de niet-financiële informatie klopt. Dit heeft minister Van der Steur (Veiligheid & Justitie) aan de Tweede Kamer geschreven.

Deze niet-financiële informatie gaat bijvoorbeeld over de impact van de Parijse klimaatdoelstellingen op het verdienmodel, eerbiediging van mensenrechten of het beleid van een onderneming om fraude en corruptie te voorkomen.

Betrouwbare en toekomstgerichte informatie

In het eerdere voorstel hoefde de accountant alleen het bestuursverslag te toetsen op de aanwezigheid van een paragraaf met niet-financiële informatie. Op aandringen van de Kamerfracties van D66 en PvdA heeft de minister deze aanwezigheidstoets vervangen en wordt de controle door de accountant in lijn gebracht met het onderzoek naar de overige onderdelen van het bestuursverslag.

De VEB heeft in een brief aan de Tweede Kamer gevraagd de regelgeving daartoe aan te passen. Het beleid van een onderneming op het gebied van niet-financiële thema’s kan immers grote gevolgen hebben voor haar financiële resultaten en maatschappelijk reputatie.

De VEB acht het daarbij van groot belang dat beleggers over volledige en betrouwbare informatie kunnen beschikken als zij een beleggingsbesluit nemen. Zij vindt dat ondernemingen hun beleggers moeten informeren over de bestendigheid van hun verdienmodel, boetes vanwege het overtreden van wet- en regelgeving en het mijden van bepaalde markten, bijvoorbeeld vanwege de milieu-impact of om corruptie tegen te gaan.

Met name toekomstgerichte informatie is hierbij zeer behulpzaam.

Rapportageplicht in bestuursverslag

Op grond van het nieuwe besluit moeten beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 werknemers vanaf boekjaar 2017 in hun bestuursverslag uiteenzetten welke beleidsinspanningen zij verrichten op het gebied van mensenrechten, duurzaamheid, preventie van fraude en corruptie, diversiteit en goed werkgeverschap. Ook geldt een verplichting om de resultaten en risico’s van dit beleid te beschrijven. Zo kunnen beleggers controleren of een bedrijf de uitgesproken ambities ook waarmaakt en vaststellen waar eventuele verbeterpunten liggen.

Als een onderneming geen beleid heeft ontwikkeld op deze terreinen dan moet zij hierover uitleg verschaffen.

U kunt het definitieve besluit van de minister hier vinden.