RJ-Uiting 2024-1: EU-Taxonomieverordening en EU-SFDR: op te nemen informatie in het bestuursverslag

Bron: Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ), 29 januari 2024

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft de RJ-Uiting 2024-1: EU-Taxonomieverordening en EU-SFDR: op te nemen informatie in het bestuursverslag gepubliceerd.

Deze RJ-Uiting is relevant voor grote OOB’s  en financiëlemarktdeelnemers en is bedoeld om de (additionele) vereisten voor informatie in het bestuursverslag over verslagjaar 2023 te duiden.

In RJ-Uiting 2021-13 is gewezen op gevolgen van EU (gedelegeerde) verordeningen die duurzame financiering en beleggingen beogen te stimuleren.  In RJ-bundel jaareditie 2024  is aandacht besteed aan deze EU Verordeningen, namelijk de EU-Taxonomieverordening (Verordening (EU) 2020/852) en de EU-Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële-dienstensector, bekend als EU-SFDR (Verordening (EU) 2019/852). Dit is opgenomen in hoofdstuk 400 ‘Bestuursverslag’ in alinea 400.3015, die ter informatie als bijlage bij deze RJ-Uiting is toegevoegd.

U kunt de RJ-Uiting hieronder downloaden en bekijken.