EU wetgeving verslaggeving duurzaamheid maakt Belgische bestuurders aansprakelijk

Bron: CFO Magazine, 17 maart 2017

Nieuwe verplichtingen voor de verstrekking van niet-financiële informatie creëren een verhoogde aansprakelijkheid voor bedrijfsleiders. Moeten zij, die het jaarverslag goedkeuren, dan niet voldoende garanties verkrijgen dat de interne organisatie van de vennootschap in staat is om de voornaamste risico’s en onzekerheden te onderkennen en te beheren?

De Europese Unie heeft beslist om bepaalde vennootschappen aanvullende verplichtingen op te leggen wat betreft niet-financiële informatie, vooral inzake milieu- en sociale aangelegenheden, respect voor de mensenrechten, preventie en strijd tegen corruptie en diversiteit binnen de raden van bestuur. Deze informatie heeft tot doel de financiële staten te vervolledigen, die onder meer reeds verklaringen inzake interne controle, risicobeheer, milieu- en sociale aangelegeheden omvatten.

Lees het volledige artikel

Lees het blog: “EU-regelgeving vraagt om rapportage over niet-financiële informatie – wat staat u te wachten?