P&G publiceert eerste Citizenship Report

Bron: , 16 december 2016

Procter & Gamble heeft haar allereerste Citizenship Report uitgebracht, waarin zij uiteenzet welke vooruitgang zij boekt met het verkleinen van haar ecologische voetafdruk, het verbeteren van de sociale situatie van mensen die het moeilijk hebben, het bevorderen van diversiteit en inclusie en het versterken van de positie van vrouwen in de onderneming en daarbuiten. P&G publiceert sinds 1999 jaarlijks een duurzaamheidsverslag, maar geeft dit jaar een completer overzicht van al het goede dat het bedrijf doet.

“Wij zijn – en willen ook bekend staan als – een onderneming die op verantwoorde manier wordt bestuurd en ethisch zaken doet, die open en transparant is in haar transacties, goede doelen steunt, het milieu beschermt en een aantrekkelijke werkgever is die goed met zijn medewerkers omgaat en hun de kans geeft zich volledig te ontplooien”, verklaarde David Taylor, bestuursvoorzitter, president en Chief Executive Officer van P&G.

Enkele hoofdpunten uit het Citizenship Report 2016 van P&G:

  • Verantwoord milieubeleid: Vooruitgang op het punt van klimaat, water en vermindering van de hoeveelheid afval. Zo heeft P&G haar doelstelling bereikt om het energieverbruik met 20% te verlagen ten opzichte van 2010, heeft zij Tide purclean™, het eerste biobased wasmiddel (65% biobased) met de waskracht van Tide, op de markt gebracht en heeft zij FSC®-certificering verkregen voor alle Charmin-producten, als bewijs dat de grondstoffen hiervoor afkomstig zijn van verantwoorde bosbouw.
  • Bijdragen aan de gemeenschap: P&G’s programma voor veilig drinkwater voor kinderen heeft zijn 10 miljardste liter schoon drinkwater geleverd; de onderneming heeft steun verleend bij meer dan 25 natuurrampen overal ter wereld en levert via het Hope-project al 20 jaar scholing en kansen aan kinderen in China.
  • Diversiteit en inclusie: Onze diversiteit benutten om ideeën om te zetten in actie en onze teams in staat stellen optimaal te presteren en zo innovaties en successen tot stand te brengen; vrouwen stimuleren hogerop te komen bij P&G met een commitment om op alle niveaus van de onderneming een goede balans tussen mannen en vrouwen te bereiken; ons uitspreken over relevante maatschappelijke thema’s via campagnes als “Change Destiny” van SK-II; ons binnen onze muren en daarbuiten sterk maken voor medewerkers en consumenten van Afrikaanse afkomst via My Black is Beautiful en producten als Pantene Gold Series.
  • Gendergelijkheid: Bijdragen aan een betere wereld door gendervooroordelen te bestrijden via onze reclames, in campagnes als Always Like a Girl, Ariel Share the Load; genderongelijkheid in de toegang tot opleidings- en carrièrekansen wegnemen met programma’s als “Shiksha” in India; onze inzet voor gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen binnen P&G versterken

Het Citizenship Report is HIER te vinden.