Minister Marghem reikt Awards voor beste Belgische duurzaamheidsrapporten uit aan Cofinimmo en Port of Antwerp

Bron: , 30 november 2016

Op 29 november 2016 vond de 18de prijsuitreiking van de Awards for Best Belgian Sustainability Report plaats. Met de steun van onder andere het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO), organiseert het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) jaarlijks dit uniek evenement. De prijsuitreiking, die dit jaar plaats vond op de maatschappelijke zetel van ING, bekroont de ondernemingen die zich op significante wijze onderscheiden door op transparante en innovatieve wijze te rapporteren over hun economische, ecologische en maatschappelijke resultaten.

Wat deze 18de editie betreft, wist Cofinimmo uit te blinken in de categorie “grote ondernemingen” dankzij een goed gestructureerd rapport met duidelijke presentatie. Het rapport van Cofinimmo werd ook geprezen voor zijn materialiteitsmatrix en grondige beschrijving van de stakeholdersdialoog. Verder werd hun blijvende inzet voor het verkrijgen van externe zekerheid ook enorm gewaardeerd door de juryleden.

Port of Antwerp wint ook een Award in de categorie “andere organisaties” met zijn indrukwekkend rapport over de havensector en zijn transparant communicatieproces. Andere elementen die door de jury op prijs werden gesteld, zijn de definitie van de materialiteitsmatrix van zijn rapport, gebaseerd op het beroemd beginsel “what matters, where it matters”, of in het Nederlands “hetgeen belangrijk is, daar waar het belangrijk is”, alsook de talrijke verwijzingen naar onafhankelijke analyses van specifieke indicatoren.

In de categorie “kleine en middelgrote ondernemingen” werd geen winnaar aangeduid. Toch blijven de juryleden ervan overtuigd dat in het kader van volgende edities van de Award talrijke rapporten van KMO’s zich zullen onderscheiden.

De Minister van Duurzame Ontwikkeling, Marie-Christine MARGHEM, feliciteerde de winnaars en moedigt de KMO’s aan om te blijven streven naar het opstellen van duurzaamheidsrapporten. Hieruit blijkt immers hun toegevoegde waarde voor de samenleving.

Editie 2016 legt de focus op de door de Verenigde Naties aangenomen Sustainable Developement Goals (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen)

Dit jaar werd de focus van de Award gelegd op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zoals eind 2015 geformuleerd door de Verenigde Naties. Dat actieplan voor de mensheid, de planeet en de welvaart wil de wereldvrede versterken en ieders vrijheid garanderen tegen 2030.

Op basis van de 17 door de Verenigde Naties geformuleerde doelstellingen, hebben de deelnemende organisaties een aantal hiervan beklemtoond:

  • hun inzet voor duurzame consumptie en productie versterken;
  • de impact van hun activiteiten op het klimaat verminderen;
  • zorgen voor fatsoenlijk werk, alsook de economische groei, de toegankelijkheid van de gezondheidszorg en het welzijn voor iedereen bevorderen.

De Minister juicht het toe dat deze 18de editie de klemtoon heeft gelegd op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. “Deze 17 doelstellingen vallen onder de verantwoordelijkheid van elkeen. De duurzaamheidsrapporten zijn een uitstekende gelegenheid om aan te tonen hoe een organisatie een bijdrage kan leveren aan de samenleving door middel van haar activiteiten. De keuze van dit jaar toont de diversiteit van de deelnemende ondernemingen.”

Een rapport afgestemd op de praktijk van de organisatie in een tijdperk van digitalisering

De 25 leden van de jury voorgezeten door Marc Daelman, bedrijfsrevisor, hebben de deelnemende organisaties van alle categorieën gefeliciteerd voor de toenemende transparantie van hun rapporten ten opzichte van voorgaande edities. De rapporten werden geselecteerd en beoordeeld aan de hand van de criteria van de G4-richtlijnen, uitgewerkt door de Global Reporting Initiative.

De beoordeling van de prestaties van de organisaties werd vergemakkelijkt door de uitgebreide financiële informatie opgenomen in de rapporten teneinde alle van materieel belang zijnde aspecten te dekken en een getrouw beeld te geven van de economische, ecologische en maatschappelijke effecten.

De organisaties werden op grote schaal door de jury gestimuleerd om zich te meten met organisaties uit hun bedrijfstak. De jury verzoekt hen tevens een transparante structuur van hun bestuur uit te werken, niet-financiële informatie extern te laten controleren, meer evenwichtige informatie te verstrekken en de transparantie van de informatie over de waardeketen van de organisatie te vergroten.

In het licht van duurzame ontwikkeling werd in vele gevallen de voorkeur gegeven aan een digitale versie van het rapport boven de traditionele papieren versie. De deelnemende ondernemingen hebben niet geaarzeld om een interactieve dimensie toe te voegen aan de hand van een aantrekkelijke lay-out of een specifieke website over hun rapport.

Lichte daling van het aantal deelnemers aan de Award maar rapporten vaker afgestemd op de Europese richtlijn over niet-financiële informatie

Ondanks het feit dat de lage frequentie van publicatie van het rapport een jaarlijkse deelname aan de Award niet altijd mogelijk maakt, werden de deelnemende ondernemingen en organisaties in het bijzonder geprezen voor hun kwaliteitsvolle rapporten, alsook voor hun streven om de informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun financiële rapporten te integreren.