Eumedion positief over ontwikkeling verslaggevingsstandaard inzake klimaatrisico’s

Bron: , 11 februari 2017

Eumedion staat positief tegenover de ontwikkeling van een wereldwijde verslaggevingsstandaard inzake klimaatrisico’s. Dit blijkt uit het ingezonden commentaar op het consultatiedocument van de G20/Financial Stability Board Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) over een raamwerk voor de verslaggeving over klimaatrisico’s.

Op dit moment is een groot aantal maatstaven beschikbaar voor de blootstelling van ondernemingen aan klimaatverandering, maar deze zijn onderling niet goed vergelijkbaar. Eumedion onderstreept het belang van de ontwikkeling van één algemeen geaccepteerde standaard voor de verslaggeving over de invloed van klimaatverandering op een onderneming. De TCFD doet daar een goede aanzet voor. Eumedion is met de TCFD van mening dat ten minste alle beursgenoteerde ondernemingen zouden moeten rapporteren over of en hoe klimaatverandering in de governance, de strategie en het risicomanagement is opgenomen en welke indicatoren en targets zij gebruiken om de klimaatimpact te meten. Dit zou moeten gebeuren aan de hand van scenario-analyses, waarbij de afspraken uit het in 2015 in Parijs gesloten Klimaatakkoord (maximale temperatuurstijging van 1,5°C tot 2°C) het uitgangspunt zouden moeten zijn.