AFM: voer dialoog met accountant over materialiteit in jaarrekening

Bron: AFM, 1 december 2021

Voor beleggers, analisten en financiers kan de gehanteerde materialiteit in de controleverklaring belangrijke informatie bieden bij het nemen van economische beslissingen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft samen met de CEAOB verkend hoe materialiteit door de Big-4-accountantsorganisaties wordt toegepast bij >>> lees meer

Uitreiking Kristalprijs 2021 op 30 november

Bron: Transparantiebenchmark, 26 november 2021

Ook benieuwd welke organisatie het beste scoort op basis van de Transparantiebenchmark én het jurythema ‘Transparantie over impact van klimaatfactoren in het licht van andere mondiale uitdagingen’? Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants >>> lees meer

ASR, Van Lanschot Kempen en Swinkels winnen Sijthoffprijs

Bron: FD, 5 november 2021

Op 4 november werd de FD Henri Sijthoffprijs voor het beste jaarverslag en overige bedrijfscommunicatie uitgereikt. Swinkels Family Brewers – bekend van het Bavaria-bier – ontving de Sijthoffprijs in de categorie niet-beursgenoteerd vanwege een eigen (verfrissende) aanpak, de openheid en >>> lees meer

ESMA roept ondernemingen op met specifieke, hoogwaardige verslaggeving te rapporteren over klimaatgerelateerde zaken en risico’s

Bron: AFM, 29 oktober 2021

Europees toezichthouder ESMA heeft haar toezichtprioriteiten voor financiële verslaggeving over 2021 bekendgemaakt. In haar European Common Enforcement Priorities (ECEP) 2021 geeft zij aan waar beursgenoteerde ondernemingen, hun auditcommissies en externe accountants vooral op moeten letten. ESMA werkte bij het samenstellen van haar >>> lees meer

NBA publiceert ‘Handleiding klimaat’ voor accountants

Bron: , 10 september 2021

De NBA publiceert een nieuwe ‘Handleiding Duurzaamheid: Klimaat’. De uitgave biedt accountants, in welke rol dan ook, handvatten rondom het thema klimaat. De handleiding is een vervolg op de Publieke Managementletter (PML) over klimaatverandering Klimaat is financieel, die de NBA begin >>> lees meer