RJ geeft commentaar op voorstellen duurzaamheidsstandaarden EFRAG en ISSB

Bron: Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ), 12 augustus 2022

Onlangs heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) gereageerd op de publieke consultaties van de voorstellen (Exposure Draft, ED) voor standaarden duurzaamheidsverslaggeving van zowel EFRAG (ED’s ESRS) als de ISSB (ED IFRS S1 en S2).

De RJ heeft, met name dankzij de omvangrijke werkzaamheden van de RJ-werkgroep duurzaamheidsverslaggeving, gedetailleerd commentaar geleverd op de zeer uitgebreide vragensets zoals opgenomen in deze geconsulteerde – in totaal 15 – Exposure Drafts (via een online survey). Tevens heeft de RJ commentaarbrieven verzonden aan ISSB en aan EFRAG. Deze RJ-commentaarbrieven kunt u hieronder downloaden en lezen. U vindt daaronder tevens de links naar een online omgeving van EFRAG, waar de ingevulde online surveys terug te bekijken zijn.