Standaardisatie ESG-rapportage is hard nodig

Bron: , 14 oktober 2020

De vraag naar Environment, Social and Governance (ESG)-rapportage neemt toe. Overheden, toezichthouders en beleggers zijn geïnteresseerd in deze informatie. Het opleveren van deze ESG-rapportages en het voldoen aan wettelijke verplichtingen is veel werk voor organisaties. Internationaal gestandaardiseerde ESG-rapportages maken de >>> lees meer

Eumedion steunt voorstellen tot herziening ‘integrated reporting’-raamwerk

Bron: Eumedion, 26 augustus 2020

Eumedion ondersteunt op hoofdlijnen de voorgestelde herziening van het geïntegreerde verslaggevingsraamwerk van de International Integrated Reporting Council (IIRC). Dat schrijft Eumedion in haar onlangs ingediende reactie op de consultatieversie van het herziene verslaggevingsraamwerk. De consultatieversie stelt onder meer verschillende aanpassingen voor, die >>> lees meer

Wat moet de CFO met niet-financiële informatie?

Bron: , 9 juli 2020

Er is de afgelopen jaren een wildgroei ontstaan aan verslaggevingsstandaarden over niet-financiële informatie. CFO’s begrijpen dat ze bijvoorbeeld wat met duurzaamheidsinformatie moeten, maar zien door de bomen het bos niet meer. Welke standaard nemen we? De discussie laaide op een >>> lees meer

Eumedion roept de IFRS Foundation op om haar missie te verbreden naar het ontwerpen van standaarden voor niet-financiële verslaggeving

Bron: Eumedion, 6 juli 2020

Het position paper ‘Towards a global, investor focused standard setter for corporate non-financial reporting’ dat Eumedion vandaag publiceert, roept de IFRS Foundation (‘Foundation’) op om haar missie te verbreden. De Foundation zou een aparte entiteit moeten oprichten die niet-financiële verslaggevingsstanaarden uitvaardigt, naast >>> lees meer

De rapportage van bedrijven over duurzame prestaties kan veel beter

Bron: , 3 juli 2020

Sinds de oprichting van het Global Reporting Initiative in 1997 groeit het aantal bedrijven dat gestructureerd rapporteert over sociale, milieu- en governance-prestaties snel. Inmiddels publiceert 75 procent van de grote en middelgrote ondernemingen over hun zogeheten niet-financiële prestaties. Is de >>> lees meer