EFRAG publiceert outlines voor negen verslaggevingsstandaarden voor duurzaamheidsinformatie

Bron: Eumedion, 31 maart 2022

EFRAG heeft de afgelopen maand maar liefst negen nieuwe outlines voor de ESRS gepubliceerd. EFRAG is de beoogde Europese standaardzetter voor de te publiceren duurzaamheidsinformatie. De outlines hebben geen enkele status, maar dienen als ‘werk-in-uitvoering voortgangsdocumenten’ die uiteindelijk moeten leiden tot ontwerpstandaarden die in publieke consultatie zullen worden gebracht. Onder meer alle Europese beursgenoteerde ondernemingen zullen in de toekomst hun duurzaamheidsinformatie conform die standaarden moeten publiceren.

Op 3 maart jl. publiceerde EFRAG de outline van de standaard over de presentatie van de duurzaamheidsinformatie. Ook werden op die datum de outlines van vijf standaarden over sociale aangelegenheden gepubliceerd (drie ten aanzien van werknemersaangelegenheden, één ten aanzien van lokale gemeenschappen en één ten aanzien van eindgebruikers en consumenten). Tot slot werd nog een outline voor een milieustandaard (ten aanzien van biodiversiteit en ecosystemen) naar buiten gebracht. Op 18 maart jl. werd vervolgens de outline voor een rapportagestandaard met ‘algemene bepalingen’ gepubliceerd en op 25 maart jl. de outline voor een rapportagestandaard betreffende de producten, diensten en de waardeketen van de onderneming.

De outlines worden de komende tijd nog bediscussieerd door de EFRAG-projectgroep die zich bezighoudt met het opstellen van de eerste set van ESRS, het ‘review panel’ van deze projectgroep en door gespecialiseerde werkgroepen van deskundigen. Het is de bedoeling dat komende zomer de gehele voorgestelde eerste set aan ESRS voor duurzaamheidinformatie officieel in consultatie worden gebracht.