Wim Bartels, Simon Braaksma en David Vermijs benoemd in EFRAG Sustainability Reporting Board

Bron: EFRAG, 11 maart 2022

De algemene vergadering van de EFRAG heeft de leden van de EFRAG Sustainability Reporting Board benoemd. De EFRAG Sustainability Reporting Board is verantwoordelijk voor alle standpunten van EFRAG inzake duurzaamheidsrapportage, met inbegrip van technisch advies aan de EC over ontwerp-EU-normen voor duurzaamheidsrapportage en wijzigingen van de normen. In het kader van het vereiste proces wordt ook rekening gehouden met het technisch advies dat door de EFRAG Sustainability Reporting TEG wordt verstrekt. De Nederlanders Wim Bartels, Simon Braaksma (Philips) en David Vermijs (Shift Project) zijn respectievelijk benoemd in de ‘National Organisations Chapter’ , in de ‘European Stakeholders Chapter’ en in de ‘Civil Society Organisations Chapter’.

De EFRAG Sustainability Reporting Board en de EFRAG Sustainability Reporting TEG werken op basis van een open en transparante procedure, met inbegrip van een openbare raadpleging van Europese kiezers, zoals vastgelegd in de Due Process Procedures for EU Sustainability Standard Setting. Alle ontwerp- en definitieve EFRAG-documenten betreffende het due process inzake duurzaamheidsrapportage worden gepubliceerd onder de bevoegdheid van de EFRAG Sustainability Reporting Board. De EFRAG Sustainability Reporting Board zorgt samen met de EFRAG Financial Reporting Board ook voor de connectiviteit tussen financiële verslaglegging en duurzaamheidsverslaglegging.

Lees het volledige engelstalige persbericht