AFM: ‘Maak bestuur beursgenoteerde onderneming verantwoordelijk voor duurzaamheidsrapportage’

Bron: , 3 februari 2022

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) reageert op de consultatie Strengthening of the quality of corporate reporting and its enforcement van de Europese Commissie. De AFM ondersteunt de verkenning en staat positief tegenover de Europese coördinatie en harmonisatie van toezicht.

Europese regelgeving verslaggevingsketen onder de loep

De consultatie richt zich op Europese wetgeving rondom de verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen, de vereisten aan de wettelijke controle en het toezicht hierop. Deze wordt gebruikt als basis om de Europese regelgeving in de toekomst mogelijk te versterken.

Nadenken over toezicht op Europees niveau

Op dit moment is het toezicht grotendeels nationaal ingericht, terwijl veel beursgenoteerde ondernemingen en de accountantsorganisaties die hun jaarrekening controleren, internationaal zijn georganiseerd. De AFM ondersteunt daarom deze verkenning naar de inrichting van het toezicht en staat positief tegenover Europese coördinatie en harmonisatie.

Maak bestuur beursgenoteerde ondernemingen verantwoordelijk voor duurzaamheidsrapportage

Verslaggeving rondom duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Om de kwaliteit en relevantie van deze verslaggeving te borgen, is het belangrijk dat de ondernemingsleiding hierbij een duidelijke rol en verantwoordelijkheid heeft.

Overweeg Nederlandse maatregelen versterking verslaggevingsketen

De AFM pleit voor een Europees verbod op het verlenen van adviesdiensten door OOB-accountantsorganisaties, wanneer zij tegelijkertijd de wettelijke controle van een OOB-organisatie uitvoert. Dit om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. De AFM is voorstander van het inrichten van een verplichte Raad van Commissarissen bij OOB-accountantsorganisaties, waardoor het interne toezicht wordt versterkt. Beide punten zijn al opgenomen in Nederlandse wetgeving.

Download de reactie (pdf)