Nancy Kamp-Roelands benoemd bij Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

Bron: Universiteit van Groningen, 15 februari 2022

Prof. dr. Nancy Kamp-Roelands is per 13 februari benoemd tot lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).

Kamp-Roelands is hoogleraar niet-financiële informatie, integrated reporting en assurance aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen (UG). Zij is een pionier in het ontwikkelen van richtlijnen voor milieu- en duurzaamheidsverslaggeving en geïntegreerde verslaggeving, alsmede richtlijnen voor het verkrijgen van assurance daarover. In Nederland schreef zij voor de Raad voor de Jaarverslaggeving de eerste versie van de Leidraad Duurzaamheidsverslaggeving en voor de Raad voor de Jaarverslaggeving was zij betrokken bij het schrijven van de eerste versie van de Nederlandse Standaard NV COS 3810N Assurance-opdrachten met betrekking tot duurzaamheidsverslaggeving.

Naast haar onderzoeks- en onderwijsactiviteiten aan de universiteit is Kamp-Roelands Koninklijk NBA registeraccountant. Daarnaast is zij lid van de commissie financiële verslaggeving en accountancy van de Autoriteit Financiële Markten en lid van het UNCTAD-ISAR accounting research network. Tot voor kort was zij lid van de stuurgroep European Reporting Lab van de European Financial Reporting Advisory Group, die momenteel Europese standaarden ontwikkelt voor verplichte duurzaamheidsverslaggeving.

De KHMW

De KHMW, het oudste ‘Geleerde Genootschap’ in Nederland, werd opgericht in 1752, De KHMW houdt zich sinds de oprichting bezig met het bevorderen van wetenschap en wil een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. De KHMW kent een tweeledige structuur: enerzijds vertegenwoordigers van de samenleving die in de wetenschap geïnteresseerd zijn (directeuren genoemd, nu ruim 400) en anderzijds een groep van wetenschappers (leden genoemd, nu ruim 500 hoogleraren), die verantwoordelijk zijn voor de wetenschappelijke activiteiten van de Maatschappij.