Raad voor de Jaarverslaggeving benoemt voorzitters en werft leden RJ-duurzaamheidswerkgroep

Bron: Raad voor de Jaarverslaggeving, 24 december 2021

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is voorstander van de ontwikkeling van standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving. Dit is onder meer kenbaar gemaakt in de RJ-reacties op de consultaties van de IFRS-foundation over oprichting van de International Sustainability Standards Board (ISSB) en het RJ-feedback statement bij het voorstel voor de EU Corporate Sustainability Reporting Directive (EU CSRD) dat zal leiden tot wettelijk verplichte duurzaamheidsrapportage als onderdeel van het bestuursverslag. Concrete voorstellen voor duurzaamheidsrapportagestandaarden, van zowel de ISSB als EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) worden in het eerste kwartaal van 2022 verwacht. De RJ is vanuit Nederlands perspectief nauw betrokken bij deze ontwikkelingen.

RJ-duurzaamheidswerkgroep onder voorzitterschap van Simon Braaksma en Olga Smirnova

Om het belang van duurzaamheidsverslaggeving nader te onderstrepen is een nieuwe RJ-werkgroep opgericht die de RJ-reacties op voorstellen op het gebied van duurzaamheidsstandaarden zal voorbereiden. De RJ is bijzonder verheugd dat Simon Braaksma (werkzaam bij Philips) en Olga Smirnova (werkzaam bij Heineken) bereid zijn gevonden als voorzitter(s) te fungeren van deze RJ-duurzaamheidswerkgroep. De RJ wenst hen veel succes met deze belangrijke werkzaamheden en ziet uit naar een prettige samenwerking.
De RJ heeft voor ogen dat de overige leden van deze breed opgezette RJ-duurzaamheidswerkgroep zullen bestaan uit (opstellers, gebruikers en controleurs betrokken bij) diverse Nederlandse organisaties die affiniteit hebben met duurzaamheidsverslaggeving. Langs deze weg doet de RJ een oproep aan organisaties die mogelijke kandidaat-leden voor deze RJ-werkgroep willen voordragen de interesse daarvoor kenbaar te maken, uiterlijk 12 januari 2021, per e-mail: secretariaat@rjnet.nl

Doelstelling: connectiviteit in jaarverslaggeving

De RJ streeft naar connectiviteit in de jaarverslaggeving wegens de onmiskenbare band tussen financiële en niet-financiële (duurzaamheids-) verslaggeving en naar connectiviteit tussen mondiale ontwikkelingen (ISSB) en EU-wetgeving/EU-standaarden (EFRAG). De RJ zal deze ontwikkelingen vanuit het Nederlands perspectief nadrukkelijk stimuleren en beïnvloeden. De RJ levert als member organisation van EFRAG een bijdrage aan (internationale) standaarden voor financiële verslaggeving en de RJ gaat dat eveneens doen bij het nieuwe EFRAG-onderdeel dat op basis van de EU-CSRD de EU-standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving ontwikkelt. De RJ zal niet zelfstandig ‘Nederlandse’ duurzaamheidsstandaarden ontwikkelen, mede om de doelstelling van (internationale) connectiviteit en een gelijk speelveld, ook binnen de EU, te ondersteunen.

Overigens wijst de RJ er op dat invloed van klimaatverandering thans al impact zal kunnen hebben op de jaarverslaggeving. Diverse huidige bepalingen in hoofdstukken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving geven aanleiding hiermee rekening te houden, dit niet alleen in de vorm van nadere toelichtingen in het bestuursverslag of de jaarrekening maar kan tevens gevolgen hebben voor waardering en/of verwerking.