MAB publiceert themanummer ESG & Sustainability Assurance

Bron: NBA, 2 mei 2023

Het MAB, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, heeft in samenwerking met de NBA een themanummer uitgebracht in de reeks ‘De controle verklaard’, speciaal gericht op ontwikkelingen in ‘ESG & Sustainability Assurance’ (maart/april 2023). Iedereen kan het nummer downloaden. Het webinar >>> lees meer

NBA publiceert Whitepaper over hoe te voldoen aan de CSRD-vereisten

Bron: NBA, 13 april 2023

Met de goedkeuring van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) heeft de Europese commissie in december 2022 een belangrijke stap gezet om de kwaliteit, vergelijkbaarheid en transparantie van duurzaamheidsverslaggeving te vergroten. In de vandaag gepubliceerde whitepaper beschrijft de NBA de >>> lees meer

Ministerie van EZK stopt met Kristalprijs en Transparantiebenchmark

Bron: , 15 maart 2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stopt per 2024 met de Transparantiebenchmark en de daaraan verbonden Kristalprijs. De nieuwe Europese duurzaamheidsrichtlijn CSRD maakt deze twee instrumenten “overbodig”. Minister Adriaansens van EZK schrijft dit aan de Tweede Kamer. Met >>> lees meer

Publicatie herziene Standaard 3810N bij duurzaamheidsverslaggeving

Bron: NBA, 9 november 2022

Op 6 oktober 2022 is de herziene Standaard 3810N Assurance bij duurzaamheidsverslaggeving door het bestuur goedgekeurd. Deze Standaard vervangt de huidige Standaard 3810N Assurance inzake maatschappelijke verslagen, die dringend toe was aan herziening.  De herziene Standaard 3810N geeft invulling aan >>> lees meer