Fairphone

Sector: Productiebedrijven Telecom
NL Beursgenoteerd: nee