Koninklijke Philips NV

Sector: Productiebedrijven
NL Beursgenoteerd: ja