Bedrijven in Nederland maken werk van Leefbaar Loon

Bron: , 2 juli 2019

Nederlandse beursgenoteerde bedrijven refereren structureel naar Leefbaar Loon in hun jaarverslagen. Onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) bij 39 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven laat zien dat inzake Leefbaar Loon belangrijke vooruitgang geboekt werd in 2019. Daarnaast hebben alle 39 bedrijven een passage opgenomen over de Sustainable Development Goals (SDG’s). Wat betreft klimaatadaptatie, verwacht VBDO dat ondernemingen uitgebreider onderzoek doen naar gevolgen van klimaatverandering en deze informatie rapporteert naar belanghebbenden. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het ‘AGM Engagement Report 2019: Looking Forward’, dat op dinsdag 2 juli om 15:00 in Amsterdam werd gepresenteerd, op een bijeenkomst voor bedrijven en beleggers.

“Vier jaar lang heeft VBDO vragen gesteld over Leefbaar Loon tijdens Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (AVA’s) van bedrijven, ik ben trots te vermelden dat de overgrote meerderheid het thema heeft opgepakt”, aldus onderzoeksleider Xander Urbach van VBDO. In 2016 refereerden drie bedrijven naar het betalen van een loon dat een werknemer in staat stelt zijn of haar familie te onderhouden in de eerste basisbehoeften, zoals huisvesting, scholing en voedsel. In 2019 is dit aantal opgeklommen naar 29 bedrijven. Terwijl bedrijven toezeggen dat ze onderzoek zullen doen naar de salarishuishouding verwacht VBDO na deze periode van vier jaar dat beleggers dit thema op de agenda houden.

De Sustainable Development Goals zijn gemeengoed geworden voor beursgenoteerde bedrijven, maar ze worstelen om hun bijdrage aan het behalen van de doelen concreet te maken. Alle 39 bedrijven hebben SDG’s geselecteerd waaraan ze willen bijdragen. VBDO heeft in 2019 26 keer gevraagd of bedrijven hun impact op het behalen van die SDG’s willen meten. 2019 is ook het jaar dat veel duurzaamheid strategieën aflopen, VBDO kijkt graag vooruit naar nieuwe strategieën die opgesteld zijn in lijn met behalen van de SDG’s in 2030.

Klimaatadaptatie is dit jaar voor het eerst meegenomen door VBDO in gesprekken met bedrijven. “Veel bedrijven geven aan dat klimaatverandering een belangrijk onderwerp is, zij focussen daarbij echter vaak op het voorkomen van klimaatverandering, terwijl de gevolgen al hier zijn”, zegt Xander Urbach. VBDO verwacht dat bedrijven onderzoek doen naar de kansen en risico’s van fysieke gevolgen van een veranderend klimaat. Daarbij is het belangrijk dat bedrijven ecologische en sociale aspecten meenemen bij het opstellen van klimaatadaptatie strategieën. Dit jaar, refereren er 18 bedrijven naar de aanbevelingen van de Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Om dit aantal te vergroten heeft VBDO 42 vragen gesteld om klimaat gerelateerde informatie in lijn met de TCFD te rapporteren.

Download het rapport (pdf)