Contractvoorwaarden

Bij opdrachtverlening:

  • begint het jaarcontract op datum opdrachtverlening en eindigt het contract een jaar later
  • worden uw relevante jaarverslagen gepresenteerd op deze website en doorgelinkt naar de online beschikbaar versie
  • ingeval van internationale onderneming en beschikbaar zijn van engelstalig(e) jaarverslag(en) dan worden deze relevante jaarverslagen zonder meerkosten ook gepresenteerd www.Sustainability-Reports.Com en aldaar doorgelinkt naar de online beschikbaar versie(s)
  • ontvangt u per e-mail een e-factuur voor tijdige betaling
  • wordt u vrijblijvend per e-mail benadert kort voor het aflopen van het contract met de vraag of u deze weer een jaar wilt verlengen