Eumedion steunt richtlijnvoorstel inzake openbaarmaking van per land betaalde belastingen

Bron: Eumedion, 11 oktober 2016

Eumedion steunt op hoofdlijnen het voorstel van de Europese Commissie om alle grote ondernemingen te verplichten om de (belasting)betalingen aan overheden openbaar te maken (publieke ‘country-by-country-reporting’). Dit stelt institutionele beleggers in staat tot een betere analyse van belastinggerelateerde onderwerpen en beter inzicht in het rendement/risicoprofiel van ondernemingen. Dit schrijft Eumedion in haar op 10 oktober gepubliceerd statement over het richtlijnvoorstel.

Volgens Eumedion is de laatste tijd duidelijk geworden dat er toenemende governance-, compliance-, financiële verslaggevings-, reputatie- en maatschappelijke risico’s kleven aan een agressieve belastingstrategie van een multinational. Belegger hebben informatie nodig waar zich potentiële risico’s van agressieve belastingoptimalisatie voordoen. Eumedion steunt om deze reden niet het voorstel van de Europese Commissie om de ondernemingen toe te staan de betalingen aan overheden van landen buiten de Europese Unie (EU) op geaggregeerde basis weer te geven. Ondernemingen worden dan geprikkeld om hun belastingstrategie aan te passen. Eumedion pleit er daarom voor om de ‘country-by-country’-transparantiebepaling toe te passen op alle landen in de wereld.