Groeiend aantal bedrijven hanteert nieuwe manier van geïntegreerd rapporteren

Bron: , 16 november 2015

Voor het vierde opeenvolgende jaar heeft Deloitte, dit jaar in samenwerking met MVO Nederland, een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin Nederlandse bedrijven “Integrated Reporting (<IR>)” toepassen. Bedrijven laten daarbij niet alleen zien hoe zij op financieel gebied waarde creëren, maar ook hoe zij op niet-financiële gebieden, zoals bijvoorbeeld op gebied van personeel, maatschappij of milieu, waarde toevoegen. Door deze niet-financiële aspecten ook als waardevol kapitaal te zien, zijn bedrijven in staat om op een meer holistische manier de organisatie aan te sturen. Dit kan de resultaten van het bedrijf positief beïnvloeden.

Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer bedrijven zogenaamde integrated reports uitbrengen en dat deze rapportages ook van steeds hogere kwaliteit zijn. Toch blijken veel bedrijven moeite te hebben met rapporteren binnen de richtlijnen van Integrated Reporting.

Het blijkt niet eenvoudig om het business model van het bedrijf goed te beschrijven, met andere woorden hoe de financiële én niet financiële middelen ingezet worden om tot het bedrijfsresultaat te komen. Daarnaast is het lastig om de resultaten duidelijk te beschrijven ten opzichte van concrete doelstellingen. Vooral voor de niet-financiële middelen ontbreken vaak de noodzakelijke doelstellingen (bijvoorbeeld het verbruik van natuurlijk kapitaal) en worden deze veelal niet in de gebruikelijke (financiële) planning en control cycli meegenomen. Geïntegreerd denken, waarbij in alle relevante management beslissingen de impact op de verschillende kapitalen wordt meegenomen, zal nog verder ontwikkeld moeten worden.

“Wel geven bedrijven die hoog scoren in het onderzoek aan profijt te hebben gehad van de stappen die ze hebben gezet”, aldus Anneke Sipkens director Sustainability bij Deloitte. “Deze organisaties hebben beter inzicht in wat stakeholders verwachten en in wat materieel is om waarde te creëren. Tevens zien deze organisaties verbeteringen op het gebied van interne samenwerking en is er een stimulans om de belangrijke niet-financiële informatie met een hogere frequentie te verzamelen”.

Vooruitgang

Steeds meer bedrijven brengen een geïntegreerd verslag uit. Nederland is hierin een van de koplopers, naast Zuid-Afrika, Engeland en Brazilië. In andere landen, zoals bijvoorbeeld Amerika, Duitsland en China, is een mooie vooruitgang te zien. Van de onderzochte Nederlandse bedrijven heeft 40 procent een geïntegreerd verslag. Het gaat hier met name om de AEX-genoteerde bedrijven. Daarnaast zijn er ook bedrijven die nog steeds apart een financieel en apart een duurzaamheidsverslag publiceren. Uit het onderzoek blijkt dat een bedrijf hoog kan scoren op <IR> principes, zonder dat het daadwerkelijk een geïntegreerd verslag heeft. Een aantal bedrijven zijn blijkbaar goed in staat om het proces van waardecreatie met financiele en niet- financiele middelen inzichtelijk te maken zonder hierbij verslagen te integreren.


Kwaliteit

Bedrijven blijken volgens het onderzoek bepaalde onderdelen in het IR-framework nog lastig in kaart te kunnen brengen. Met name bij het goed inzichtelijk maken van het business model, de lange-termijnstrategie en toekomstscenario’s worden problemen ondervonden . Het tijdig verzamelen van niet-financiële data is voor veel bedrijven vaak een uitdaging. “Ondanks deze moeilijkheden zien we een groeiend enthousiasme onder Nederlandse bedrijven om geïntegreerd  te kijken naar zowel financiële als duurzaamheidsprestaties,” meent Willem Lageweg van MVO Nederland. “Deze ontwikkeling biedt hoop voor de toekomst en zal het bedrijfsleven instaat stellen om met behulp van geïntegreerd denken en rapporteren