Impact Institute wint prestigieuze VN-prijs voor rapportagetool SDG’s

Bron: , 31 oktober 2019

Impact Institute, een spin-off van True Price, krijgt de ISAR Honours Award van de werkgroep International Standards for Accounting and Reporting (ISAR) van de UNCTAD (United Nations Committee on Trade and Development).  ISAR heeft hiermee het werk erkend voor de verbetering van de rapportage door bedrijven over duurzaamheid en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s).

Directeur van het Impact Instituut Adrian de Groot Ruiz: “Wij zijn vereerd met deze erkenning door dit belangrijke VN-orgaan. Bedrijven die de positieve sociale impact meten en sturen, hebben een enorm potentieel om bij te dragen aan de uitbanning van armoede en de beheersing van de klimaat- en biodiversiteitscrisis. ”

Impact Institute (een spin-off van True Price) ontwikkelde een methode en een richtlijn waarmee bedrijven al hun sociale effecten kunnen meten, rapporteren en sturen. Deze methode (het Framework for Impact Statements) wordt door een aantal bedrijven over de hele wereld toegepast om verantwoording af te leggen over de maatschappelijk impact op kapitaal en aandeelhouders.

Het Framework for Impact Statements maakt het mogelijk om maatschappelijke winsten en verliezen te berekenen en te rapporteren. Bijvoorbeeld de bijdrage aan armoede in waardeketens door het ontbreken van leefbare lonen, de bijdrage aan de belastinginkomsten en het verlies aan biodiversiteit. Het Framework helpt bedrijven en instellingen om naast de financiële waarde voor hun aandeelhouders ook de waardecreatie voor hun klanten, hun medewerkers en de gemeenschap waarin zij actief zijn, te laten zien.

De beursgenoteerde Nederlandse bank ABN AMRO was de eerste bank die de methode toepaste. Tjeerd Krumpelman, Global Head of Advisory, Reporting & Engagement van ABN AMRO: “Wij streven ernaar om op de lange termijn waarde te creëren voor al onze stakeholders, waaronder klanten, medewerkers, beleggers en de samenleving als geheel. We gebruiken het kader om onze impact te meten en te beheren. ”

De methode sluit aan bij de trend van bedrijven die systematisch meer verantwoording afleggen en rapporteren over meer dan alleen hun financiële winst, zoals AkzoNobel, BASF en Kering. In de Verenigde Staten hebben bijna 200 CEO’s van ’s werelds grootste bedrijven zich er onlangs toe verbonden om in het kader van de Business Roundtable te streven naar stakeholderwaarde. Dit maakt deel uit van een trend die naar verwachting positieve waarde zal creëren voor hun klanten, medewerkers en de maatschappij in het algemeen, terwijl tegelijkertijd de negatieve effecten ervan tot een minimum worden beperkt. De huidige rapportage richt zich echter vooral op het meten van de winst voor aandeelhouders.

UNCTAD ISAR eervolle vermeldingen

De UNCTAD ISAR Honors Awards werden bekend gemaakt tijdens de 36ste sessie van ISAR, die plaatsvindt van 30 oktober tot 1 november 2019 in Genève, Zwitserland.

Uit 33 internationale genomineerden werden 7 prijzen geselecteerd voor de prijzen:

  1. Impact Instituut, Nederland
  2. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Zwitserland
  3. FSR – Deense accountants, Denemarken
  4. Securities and Exchange Commission, Filippijnen
  5. Duitse Raad voor Duurzame Ontwikkeling (RNE), Duitsland
  6. SAMCODES Comité voor normen (SSC), Zuid-Afrika
  7. SynTao, China