Rockwool Benelux presenteert innovatief ‘waardecreatiemodel’ in nieuwe MVO Jaarverslag op basis van IIRC

Bron: , 27 september 2016

Gisteren presenteerde Rockwool Benelux in een seminar in Nieuwspoort te Den Haag het nieuwe MVO-jaarverslag over verslagjaar 2015. Dit is het derde MVO-jaarverslag dat het bedrijf publiceerde. In dit verslag heeft Rockwool meer informatie over de positieve impact van de producten opgenomen. Deze positieve impact is samengevat in een zogenaamd ‘waardecreatiemodel’ per OpCo. De opzet van deze modellen is afgestemd op de eisen van de International Integrated Reporting Council (IIRC) en geeft in één oogopslag inzicht in de (potentiële) impact van de verschillende producten van het bedrijf.

rockwool_2015rock2Deloitte is gevraagd voor de assurance van een aantal van onze prestaties. Rockwool wil deze assurance de komende jaren gaan uitbreiden. Volgens het bedrijf verhoogt dit de geloofwaardigheid van het verslag nog meer. Dit is niet omdat Rockwool de eigen gegevens niet vertrouwen, maar om de stakeholders extra zekerheid te bieden dat de gegevens met een gerust hart voor besluitvorming gebruikt kunnen worden. Ook is de leesbaarheid van het verslag vergroot met een frissere opmaak en is het meer ‘to the point’.

De IIRC is een samenwerkingsverband en denktank van NGO’s, accountants, wetgevers en multinationals. Het doel is een nieuwe manier van externe verslaglegging te introduceren, waar de focus ligt op het waardecreatieproces. De IIRC biedt een kader voor het opzetten van een waar – decreatieproces. In dit kader maakt de IIRC onderscheid tussen zes kapitalen die als input voor het bedrijfsmodel fungeren, richtlijnen voor verslaglegging over het bedrijfsmodel, de toegevoegde waarde en richtlijnen voor verslaglegging over de output en impact. Achterin het verslag is een overzicht te vinden van het waardecreatieproces per OpCo van Rockwool, de inputkapitalen waarvan gebruik gemaakt is,  het bedrijfsmodel, de toegevoegde waarde en de positieve output/impact. De gevisualiseerde impact is essentieel voor een robuuste samenleving en behoort daarom in wetgeving en gebouwanalyses te worden weerspiegeld om een duurzame samenleving zeker te stellen. Time to act now! Samen met Ecofys, Geofoxx en Sustainalize heeft Rockwool de impact op basis van wetenschappelijke rapporten, nationaal beschikbare rapporten, wetenschappelijke berekeningsmethoden en de gevalideerde milieugerelateerde productiegegevens gekwantificeerd. Rockwool beseft zich dat dit een eerste poging is, waarmee we ons kwetsbaar opstellen, maar dit past bij de rol die het bedrijf wil spelen: niet een verslag om het verslag, maar om hoe de samenleving waarin we werken, leren, leven en genezen samen kunnen verbeteren. Om het maatschappelijk debat te starten en te voeden.

Download het MVO-verslag 2015 van Rockwool Benelux

rock_facts