Accountantsoordeel duurzaamheidsverslag en BP

Bron: Accountant.nl, 25 juni 2010

"Zoals bekend heb ik niet zoveel op met de rol van accountants bij duurzaamheidsverslaglegging. Het oordeel dat ze geven over een duurzaamheidsverslag blinkt uit in vaagheid en nietszeggendheid.

Niet geheel toevallig heb ik het duurzaamheidsverslag van BP opgezocht en gelezen. Het is door Ernst & Young getekend en wel op 15 april 2010: vijf dagen voor de ramp met de Deepwater Horizon."
Lees de volledige column via de link.

Lees de volledige column