Vijf winnaars 15de Award for Best Belgian Sustainability Report

Bron: Award for Best Belgian Sustainability Report, 4 december 2013

Gisteren, 3 december 2013, vond in Brussel de vijftiende editie van de Award for Best Belgian Sustainability Report plaats. Solvay, Struik Foods Belgium/Chillfis, Protos, Pro Natura en Lokale politiezone Sint-Pieters-Leeuw kwamen als winnaars uit de bus. De prijs is een initiatief van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR). De Award beloont organisaties die naast hun financieeleconomische gegevens op een transparante manier rapporteren over hun activiteiten inzake duurzame ontwikkeling
Best practices inzake duurzaamheidsverslaggeving

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren hoopt met dit initiatief organisaties te stimuleren om verslag uit te brengen over hun economische, maatschappelijke en milieugebonden activiteiten en prestaties. Aanvankelijk rapporteerden enkel grote ondernemingen over duurzaamheid. In een recent verleden zagen echter ook niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s), de publieke sector en gouvernementele organisaties en federaties het nut in van een dergelijke oefening. “Het aantal ingediende verslagen is in de loop der jaren constant toegenomen en verdrievoudigd sinds 2007. Met deze trend houdt België gelijke tred met de rest van de wereld. Anno 2013 stellen we vast dat organisaties, ongeacht hun grootte of activiteitensector, overtuigd zijn van het nut van duurzaamheidsverslaggeving zowel door middel van een apart verslag of als deel van het jaarverslag”, verklaart Harry EVERAERTS, vertegenwoordiger van het IBR en Voorzitter van de Jury.

Gezien deze evolutie, werd in 2013 beslist om te werken met vier verschillende categorieën: “grote organisaties”, “kleine en middelgrote ondernemingen”, “NGO’s” en “andere organisaties”. Tot deze laatste categorie behoren ondermeer de onderwijsinstellingen, de sociaal-economische organisaties en de overheidsinstellingen.

De Jury werd samengesteld uit negentien leden uit de academische, economische en sociale wereld, waaronder ook bedrijfsrevisoren. De Jury beoordeelde, op basis van 15 criteria geïnspireerd op de Global Reporting Initiative (GRI) richtlijnen, het duurzaamheidsverslag van 54 organisaties actief in België.

De winnaars van de Award 2013 for Best Belgian Sustainability Report zijn: Solvay in de categorie grote organisaties, Struik Foods Belgium/Chillfis in de categorie “kleine en middelgrote ondernemingen” en Protos in de categorie “NGO’s”. In de categorie “andere organisaties” werden de verslagen van Pro natura en de Lokale politie Sint-Pieters-Leeuw” als ex-aequo winnaars bekroond.

Laureaten 2013

De Jury feliciteert Solvay in de categorie grote organisaties omdat het verslag een bijna volwaardig geïntegreerd verslag is dat alle elementen (doelstelling, verklaring van de leiding, toelichting bij het proces, betrokkenheid van de belanghebbenden, enz.) behandelt. De Jury was vooral onder de indruk van het feit dat zowel de goede resultaten als de minder goede resultaten van de organisatie in het verslag waren opgenomen, wat van evenwichtige verslaggeving getuigt.

Het duurzaamheidsverslag van Struik Foods Belgium/Chillfis, binnen de categorie “kleine en middelgrote ondernemingen”, wordt gekenmerkt door een sterke betrokkenheid op ethisch vlak. Het verslag is duidelijk en makkelijk leesbaar en bespreekbaar, en werd overeenkomstig de GRIrichtlijnen opgesteld.

In de categorie “NGO’s” was de Jury onder de indruk van het verslag van Protos, opgesteld overeenkomstig de GRI-richtlijnen, gemakkelijk leesbaar, transparant en duidelijk over de doelstellingen, strategie en opdrachten. Dit verslag maakt duidelijk dat een NGO niet alleen over haar activiteiten dient te rapporteren maar ook over de eigen impact op de maatschappij, en dat is toch iets wat men niet vaak tegenkomt in MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)- verslaggeving van NGO’s.

In de categorie “andere organisaties” heeft de Jury zijn waardering uitgesproken over de duurzaamheidsverslagen van Pro natura en de Lokale politiezone Sint-Pieters-Leeuw, weliswaar om zeer uiteenlopende redenen en omdat hun beschikbare middelen alsook hun doelgroep verschillen. Ze bereiken echter beiden hun objectief met betrekking tot hun doelgroepen. Vooral de Politiezone Sint-Pieters-Leeuw trekt al jaren een voorgangersrol in de sector en is tot hiertoe de enige politiezone van het land die een duurzaamheidsrapport opstelt. Een ware inspiratiebron dus voor alle anderen!

Ook dit jaar blijkt de meerderheid van de duurzaamheidsrapporten van de grote organisaties voorzien van externe verificatie, en in de meeste gevallen is deze uitgevoerd door een lid van het IBR. Ook internationaal is deze trend onomkeerbaar waarbij we onder meer verwijzen naar het voorstel van Europees commissaris Barnier in april 2013 om voor bedrijven van een bepaalde grootte meer transparantie te vragen in hun jaarverslag betreffende hun beleidsmaatregelen, de resultaten en de risico’s verbonden aan milieu-, maatschappelijke en personeelsaangelegenheden, de naleving van de mensenrechten, de bestrijding van corruptie en omkoping en de diversiteit in de raden van bestuur.

Financiële informatie is onvoldoende om de performantie en de duurzaamheid van een bedrijf te meten. Het publiek verwacht meer. Het is wel belangrijk dat, op termijn, financiële en niet-financiële informatie in één verslag opgenomen worden (“Integrated Reporting”). Volgens Daniel KROES, voorzitter van het IBR, bevestigt dit de belangrijke rol die is weggelegd voor de bedrijfsrevisor: “Naar het voorbeeld van financiële informatie, verhoogt de attestatie door een bedrijfsrevisor in de hoedanigheid van onpartijdige en onafhankelijke deskundige, de kwaliteit en betrouwbaarheid van de niet-financiële informatie. De verificatie door een onafhankelijke derde is ook een sleutelelement van de gedragslijnen van het GRI (die externe verificatie aanbeveelt), de internationale referentie op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving”.

Trends inzake duurzaamheidsverslaggeving

Naar aanleiding van de prijsuitreiking, die meer dan 250 personen samenbracht, werden diverse workshops georganiseerd, waarin de aandacht werd gevestigd op belangrijke tendensen en principes in duurzaamheidsverslaggeving, meer bepaald:

De meerwaarde van de bedrijfsrevisor voor grote en kleine ondernemingen
MVO voor CFO’s: hoe MVO uitleggen aan uw CFO?
Stakeholderverificatie van duurzaamheidsrapporten: tips & tricks
An integrated report versus a GRI 4 report: a choice to be made?
De International Integrated Reporting Council (IIRC), vertegenwoordigd door Philippe PEUCH-LESTRADE, Deputy CEO, was eveneens aanwezig op de Award-uitreiking en gaf een presentatie over de toekomstvisie en basisprincipes inzake geïntegreerde verslaggeving.

Steeds meer organisaties opteren voor een in het jaarverslag geïntegreerd of ermee gecombineerd duurzaamheidsverslag. Deze trend naar integratie van financiële en niet-financiële (maatschappelijke en milieugebonden) gegevens weerspiegelt de bereidwilligheid van de organisaties om duurzame ontwikkeling in hun strategische visie op te nemen. Op internationaal vlak werden reeds de eerste stappen gezet voor het ontwikkelen van financiële standaarden voor de geïntegreerde verslaggeving.

De vijf laureaten ontvingen de prijs uit handen van Servais VERHERSTRAETEN, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling. Hij beklemtoonde in zijn toespraak dat “organisaties en bedrijven die rapporteren over hun activiteiten inzake duurzame ontwikkeling op een andere manier naar hun eigen activiteiten én naar hun positie in de samenleving kijken. Zij kunnen daardoor hun meerwaarde in de maatschappij aantonen en krijgen een aantrekkelijk en transparant imago”.