Opnieuw wijst onderzoek uit: "Duurzaamheidsverslag krijgt in Nederland steeds vastere vorm"

Bron: KPMG, 27 maart 2002

Op zich weinig nieuws onder de zon, maar ook KPMG concludeert n.a.v. een onderzoek: het duurzaamheidsverslag waarin ondernemingen de maatschappij inzicht geven in de gevolgen van de bedrijfsvoering voor de gezondheid, de veiligheid en het milieu, krijgt in Nederland steeds vastere vorm.

Het persbericht over dit onderzoek van KPMG haalt de termen milieu- en duurzaamheidsverslagen helaas door elkaar. Wel is verheugend dat KPMG nu ook spreekt over duurzaamheidsverslag in plaats van de oneigenlijke term maatschappelijk verslag dat veel accountants gebruiken.
Bijna 40% van de honderd grootste ondernemingen in Nederland maakt naast het financieel jaarverslag een milieujaarverslag of een sociaal jaarverslag. In 1995 maakte nog maar twintig bedrijven een dergelijk verslag. Van de ondernemingen die een duurzaamheidverslag maken, doet 23% dit op vrijwillige basis. Veertien procent is hiertoe verplicht door de overheid. De chemische sector is op het gebied van duurzame verslaglegging het meest actief. Opvallend laag scoort de bouwsector. Slechts één op de acht bedrijven in de bouw brengt een duurzaamheidverslag uit. Dit blijkt uit een onderzoek onder de 100 grootste ondernemingen in Nederland.

Uit het onderzoek blijkt voorts dat de bedrijven in de verslagen veel aandacht besteden aan de gevolgen van hun activiteiten voor het klimaat. Daarnaast gaan de rapportages vooral in op sociale aspecten, zoals de man-vrouw-verhouding binnen de onderneming, maatschappelijke betrokkenheid en de dialoog met de diverse stakeholders. Uit het onderzoek blijkt voorts dat 20% van de bedrijven een gedragscode heeft opgenomen in het niet-financiële jaarverslag. Molenkamp: Het gaat er daarbij vooral om wat wel en niet acceptabel is binnen de onderneming. Kernwaarden zijn dan zorgvuldigheid, integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Download het onderzoeksrapport (pdf)