Onderzoek kwaliteit overheidsmilieujaarverslagen: "Hoofdlijnen goed; detailinformatie kan beter"

Bron: TNO MEP, 7 juni 2002

In opdracht van VROM Inspectie (voorheen:de Hoofdinspectie Milieuhygiëne van het Ministerie van VROM) voerde TNO-MEP een onderzoek uit naar de kwaliteit van verplichte milieujaarverslagen over het jaar 2000 van ongeveer 200 Nederlandse bedrijven. De weergave van de emissies in de milieujaarverslagen is verbeterd ten opzichte van de verslagen van een jaar eerder. De onderbouwing en de weergave van detailgegevens in de MJVs zijn echter onvoldoende voor een goede gegevensverwerking voor de landelijke monitoring.
Het onderzoek richtte zich op cijfermatige aspecten: de emissies naar lucht en water. Ook is gekeken naar onzekerheden in de gegevensset om de representativiteit van de gegevens voor de landelijke monitoring en de internationale rapportages vast te stellen (bijvoorbeeld Kyoto).

De milieujaarverslagen zijn op hoofdlijnen goed. Voor de landelijke monitoring, voor sommige internationale rapportages en voor een goede validatie van de verslagen bevatten ze echter te weinig goede detailinformatie. Zo ontbreken veel installatiegegevens en gegevens omtrent brandstoffen. Door de milieujaarverslagen te gaan verzamelen via een elektronische versie hoopt het Ministerie van VROM de kwaliteit ook op detailniveau te verbeteren. Een voorwaarde daarvoor is wel dat er intelligentie wordt ingebouwd in de elektronische versie.