Shell Report: Minder gemorst

Bron: Eindhovens Dagblad, 24 maart 2003

(Gepubliceerd in Het Eindhovensdagblad van 22 maart 2003).

Philips had al een milieu-jaarverslag, maar volgende week brengt het zijn eerste ‘Sustainability Report’ uit over duurzaam ondernemen. Steeds meer grote bedrijven komen tegemoet aan de roep om verslaggeving van de wijze waarop zij met mensen en milieu omspringen. Shell bijvoorbeeld hoort bij de voorlopers met ‘The Shell Report’. Het gisteren verschenen rapport over 2002 laat zien dat de oliemaatschappij minder morst en affakkelt en daardoor het milieu minder belast. In 2002 werd in totaal 7,6 miljoen ton afgefakkeld, bijna een kwart minder dan een jaar eerder.
In 2008 moet het helemaal afgelopen zijn met het continue affakkelen. De hoeveelheid gemorste olie daalde van 17.800 naar 7400 ton. Niet alles was zo fraai. De uitstoot van broeikasgassen steeg door overnames van 103 miljoen ton tot 106 miljoen ton. Shell slaagde er niet in het eigen energie- en waterverbruik te verminderen en produceerde meer afval. Vorig jaar kwamen 51 mensen om tijdens hun werk voor Shell. Daarmee steeg het aantal dodelijke ongevallen gemeten per honderd miljoen gewerkte uren van 5,2 naar 6,4.
DSM heeft zijn Triple P-rapport (People, Planet, Profit). Het chemieconcern zet daarin een ambitieus programma uiteen om emissies naar lucht en water drastisch te beperken voor 2007. Het dumpen van gevaarlijk materiaal (astbesthoudend materiaal en vervuilde grond) komt vanaf dit jaar niet meer voor belooft DSM. Prima natuurlijk. Maar zou het geen tijd worden?

Download/bestel het Shell Report