Goed bezocht seminar over Duurzaamheidsverslaggeving

Bron: DHV, 5 oktober 2000

Gisteren vond in Utrecht een seminar plaats over het Global Reporting Initiative (GRI), de wereldwijde standaard voor duurzaamheidsverslaggeving. Het seminar werd georganiseerd rond de presentatie van de Nederlandse vertaling door adviesbureau DHV, SNS Asset Management en de Vereniging van Beleggers in Duurzame Ontwikkeling (VBDO).
Rond de 140 deelnemers bezochten het seminar, vooral afkomstig uit het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van stakeholders als financiele instellingen, milieugroeperingen e.d.

Nancy Bennet, werkzaam bij de UNEP en stuurgroeplid van het GRI, ging in haar lezing in op de achtergronden, de wijze van totstandkoming en de toekomstplannen van het GRI.

Folkert van der Molen, adviseur duurzaam ondernemen bij DHV, gaf een toelichting op de inhoud van de nieuwe richtlijnen en zette het geheel in de context van andere ontwikkelingen als het verplichte milieujaarverslag en het wetsvoorstel maatschappelijke verslaglegging dat in de maak is.

Marleen van Ruijven van SNS Asset Management vertelde hoe zij bedrijven screenen op het sociaal-ethische vlak en de rol van GRI daarbij.

Gemma Crijns van Amnesty Nederland gaf tenslotte een kritsche blik op het GRI door aan te geven dat met name de mensenrechten-aspecten nog niet goed uit de verf komen en dat Amnesty graag bijdraagt om dat verder te verbeteren.

Het GRI zal nu weer een periode ingaan van circa 2 jaar testen en ervaring opdoen in de praktijk bij bedrijven om vervolgens weer met aangepaste en verder verbeterde richtlijnen te komen.

In november a.s. vindt een groot internationaal GRI-congres plaats in Washington.

Vanaf heden zijn is naast de oorspronkelijke engelse versie, ook de Nederlandse vertaling op Internet beschikbaar. Het betreft in eerste instantie een concept dat nog verder zal worden gereviewed door de GRI-organisatie.

De verwachting is dat ook diverse Nederlandse bedrijven het GRI zullen gaan gebruiken. Shell behoorde reeds tot de officiele pilot-testers van de vorige versie.

Nederlandse vertaling richtlijnen