Belgische bedrijven zwijgzaam over maatschappelijke betrokkenheid

Bron: De Standaard, 16 juni 2005

Het Belgische bedrijfsleven is internationaal hekkensluiter in rapportage over maatschappelijke betrokkenheid. Slechts 9procent van de honderd grootste bedrijven publiceert een afzonderlijk rapport over corporate responsability. Een even groot percentage heeft er een hoofdstukje aan gewijd in het jaarverslag. Dat blijkt uit een studie van KPMG en de Universiteit van Amsterdam.
DIE cijfers contrasteren scherp met de koplopers in rapportering over corporate responsability . De ranglijst wordt aangevoerd door Japan, waar 80 procent van de bedrijven een apart verslag publiceert over dit onderwerp. In Groot-Brittannië is het 71 procent, in Canada 41 procent en in Frankrijk 40 procent. België haalt het laagste percentage van de zestien onderzochte landen, vlak na Noorwegen. Zweden, België en Noorwegen zijn de drie landen waar het aantal gepubliceerde corporate responsability-rapporten de afgelopen drie jaar is gedaald. Wel zijn er meer bedrijven die een hoofdstuk in het algemene jaarverslag aan dit onderwerp wijden. Globaal publiceert 41 procent van de onderzochte bedrijven informatie over corporate responsability, waarvan 33 procent in de vorm van een afzonderlijk rapport. Van de 250 grootste bedrijven ter wereld bedragen de percentages respectievelijk 64 en 52 procent.

Godfried Potoms van KPMG-België bevestigt dat ons land een slecht figuur slaat in de internationale vergelijking. Waarom er zo weinig aandacht voor dit onderwerp is, weet hij niet. ,,Die vraag hopen we in een volgend rapport te kunnen beantwoorden. Maar het is wel zo dat maatschappelijke betrokkenheid vooral leeft bij grote multinationals. Daarvan hebben we er in ons land niet zo veel.”

In de rapporten is het duurzaamheidsbeleid het populairst, gevolgd door milieu, sociaal beleid en gezondheid en veiligheid. De sectoren die het meeste werk maken van rapportage over corporate responsability, zijn nutsbedrijven, mijnbouw, chemie, energie en papier. In deze sectoren publiceert meer dan de helft van de bedrijven een verslag. In de handel en distributie wordt het minst over corporate responsability gepubliceerd, gevolg door voeding en media. De meeste bedrijven publiceren het rapport om economische redenen, zoals het creëren van aandeelhouderswaarde of het vergroten van marktaandeel. Ethische redenen komen op de tweede plaats.