Aandacht voor duurzaamheid in jaarverslagen beursgenoteerde bedrijven neemt fors toe

Bron: Hogeschool Leiden, 30 september 2021

De top-75 van beursgenoteerde bedrijven in Nederland communiceert in hun jaarverslagen transparanter dan ooit, blijkt uit jaarlijks onderzoek van Hogeschool Leiden: 9% transparanter dan in 2020 en bijna 50% transparanter dan in 2016. Belangrijke thema’s zijn binnen de genoemde bedrijven: transparantie (in 99% van de jaarverslagen), reputatie (99%), digitalisering (95%), purpose (93%), SDG’s (87%), agility (73%) en circularity (67%). De meest transparante beursgenoteerde jaarverslagen in 2021 zijn van AholdDelhaize, ASML en Randstad. De score van transparantie over duurzaamheid was gemiddeld 61% versus 53% in 2020.

Duurzaamheid

Duurzaam handelen en duurzaam beleggen is hot, zoals klimaatverandering. Zo neemt een aantal beursgenoteerde bedrijven zelfs in de risicoparagraaf op wat het voor ze betekent als de aarde meer dan 2 graden Celsius opwarmt. Elke beursgenoteerde onderneming in Nederland zegt duurzaam te handelen, waarbij sommige ondernemingen stellen dat duurzaamheid zelf de essentie van hun bestaan is. Hoe valt dit op waarde te schatten? Moeilijk. Zoals op velerlei plaatsen wetenschappers, politici en burgers twisten over het belang en de meetbaarheid van duurzaamheid, zo worstelen bedrijven en hun belanghebbenden met het meten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het goede nieuws is dat het bedrijfsleven nu met de Sustainable Development Goals (SDG’s) een breed geaccepteerde reeks doelen heeft. De SDG’s zijn in maar liefst 87% van de jaarverslagen over 2020 de norm in CSR/ MVO/ ESG, of zelfs voor de hele bedrijfsstrategie. Een structurele stijging: over 2019 was dat 84%, 2018 was 66,7%, 2017 was 58,2% en in 2016 was het nog maar 20,0%.

De meest transparante beursgenoteerde jaarverslagen in 2021 zijn van AholdDelhaize, ASML en Randstad. De score van transparantie over duurzaamheid was gemiddeld 61% versus 53% in 2020.

Digital First

De coronacrisis, de opkomst van (fin)tech bedrijven (zoals in de AEX: Adyen, Prosus, Just Eat Takeaway, ASML, ASMI en Besi), de wereldwijde dominantie van Big Tech (Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Facebook) en de steeds digitaler wordende consumenten en concurrenten zijn redenen voor beursgenoteerde ondernemingen om meer in digitalisering te investeren. Het jaarverslagenonderzoek van Hogeschool Leiden noemt diverse voorbeelden van bedrijven met programma’s als Digital First, Digital Transformation strategy, omnichannel eCommerce en een centrale Digital Committee om dit te realiseren. Enkele ondernemingen spreken over digitalisering alsof ze er pas mee beginnen.

Winnaars

Sinds de start van het jaarverslagenonderzoek in 1994 halen maar weinig bedrijven een voldoende rapportcijfer op basis van de criteria die door bureau Scenter en later Hogeschool Leiden zijn ontwikkeld. De laatste jaren stijgt dit aantal wel, correlerend met de stijgende beurskoersen die openheid en zelfvertrouwen lijken te bevorderen. In 2021 behaalden 28 van de 75 grootste beursgenoteerde bedrijven in Nederland een 5,5 of hoger, op een schaal van 1 tot 10. Winnaars in 2021 zijn AholdDelhaize (met een 7,7), ASML (7,4) en Randstad (7,3). Hekkensluiter is Pharming met een 1,0.

Corona

Piet Hein Coebergh, Onderzoeksleider en lector PR & Transparantie aan Hogeschool Leiden, over de resultaten: “2020 was, ondanks de coronacrisis, economisch een mooi jaar voor de meeste beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. Tevredenheid en optimisme, uiteraard met een slag om de arm, kenmerkt de jaarverslagen in 2021. Naast digitalisering blijft duurzaamheid een kernthema in alle jaarverslagen. Leerzaam, en soms voorbeeldig, is hoe sterk de duurzaamheidsparagraaf inmiddels is ontwikkeld bij veel genoteerde ondernemingen”.

Download het onderzoeksrapport “Het Jaarverslagenonderzoek 2021”