Accountant als ‘poortwachter’ duurzaamheid maakt sector aantrekkelijk voor jong talent

Bron: ABN AMRO, 30 november 2021

De toenemende eisen aan bedrijven om te rapporteren over hun maatschappelijke rol levert accountants niet alleen meer werk op, maar maakt het vak ook aantrekkelijker voor jong talent. Het aantrekken van personeel vormt op dit moment een van de grootste knelpunten in de sector.

Uit het jaarlijkse Rapport Benchmark Accountancy van Full Finance, Novak en ABN AMRO blijkt dat het tekort aan hoogopgeleid personeel de grootste zorg voor de toekomst vormt onder 110 ondervraagde accountants- en belastingadvieskantoren. Vijf van de zes kantoren heeft behoefte aan extra personeel en meer dan de helft van de kantoren geeft aan dat ze in hun groei worden beperkt door de tekorten aan nieuwe arbeidskrachten.

Hoewel het personeelstekort in de sector structurele vormen aanneemt, kan het vak van accountant voor jong talent aantrekkelijker worden nu rapportageverplichtingen in toenemende mate een maatschappelijke dimensie krijgen. Zo moeten sinds 2016 Europese beursfondsen en bedrijven met een openbaar belang met meer dan 500 werknemers rapporteren over hoe zij omgaan met milieuvervuiling, mensenrechten en diversiteit. Vanaf 2023 moeten ook middelgrote Europese bedrijven hierover rapporteren en dit laten toetsen door accountants. Wanneer accountants meer de rol van ‘poortwachter’ krijgen bij de transitie naar een meer duurzame economie, zullen naar verwachting meer jonge mensen interesse krijgen in het vak.

Uit het onderzoek blijkt verder dat accountants- en belastingadvieskantoren de coronacrisis goed doorstaan hebben. De brutowinst van accountantskantoren met tot twintig man personeel groeide in 2020 met 6 procent. De grotere kantoren noteerden een winstgroei van 3,5 procent. De aanvankelijke zorgen over mogelijke faillissementen van klanten ten tijde van het uitbreken van de pandemie in maart 2020 sloegen in de loop van het jaar om. Veel bedrijfsklanten hadden extra financieel advies nodig bij het indienen van correcte aanvragen voor overheidssteun. Dit heeft vooral de kleinere advieskantoren in de kaart gespeeld.

Download het rapport (pdf)