Assurance-rapport in normale woorden

Bron: , 6 augustus 2018

De afgelopen vijftien jaar heb ik steeds gezocht naar manieren om de uitkomsten van ons werk goed te vertellen, zodanig dat het overzichtelijk blijft en makkelijk te begrijpen. Deel één van een tweeluik over een kernproduct van de accountant, het assurance-rapport over duurzaamheidsinformatie.

Natuurlijk gaat het om de vaktechnische en juridische bewaking van de grenzen van wat we doen – maar tegelijk om heldere en eenvoudige communicatie, zodat ook de goed geïnformeerde en geschoolde niet-professional kan begrijpen wat er nu eigenlijk staat. Heldere communicatie zorgt er immers niet alleen voor dat de ontvanger weet wat er staat en wordt bedoeld, maar draagt ook bij aan vertrouwen. Ik word persoonlijk snel wantrouwend als iemand veel en ingewikkelde woorden nodig heeft om iets te zeggen. Nog erger: als er woorden worden gebruikt die ik niet begrijp of ken.

Lees het volledige artikel van Wim Bartels, lid van de NBA Taskforce Niet-Financiële Informatie en partner bij KPMG Sustainability.