Avans eerste onderwijsinstelling met integraal jaarverslag

Bron: , 4 juli 2016

Avans Hogeschool brengt op 1 juli haar eerste integraal jaarverslag uit en is daarmee ook de eerste hogeronderwijsinstelling in Nederland die op deze wijze verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Avans treedt hiermee in de voetsporen van beursgenoteerde bedrijven als Philips, Aegon, ING, Unilever, DSM, AkzoNobel en Schiphol, die sinds enkele jaren een integraal jaarverslag presenteren.

Het integraal jaarverslag verwoordt de strategie, activiteiten en prestaties van Avans. Integraal betekent dat we door het hele jaarverslag heen laten zien wat de relatie is tussen de verschillende taken en rollen die Avans als hogeronderwijsinstelling heeft. En hoe we daar maatschappelijk, economisch en cultureel invulling aan geven. Kortom: onze verantwoording naar buiten toe. Daarmee tonen we wat zich allemaal afspeelt binnen de muren van Avans en bewijzen we dat we als kennisinstelling midden in de maatschappij staan.

“Een traditioneel jaarverslag legt vooral de nadruk op de financiële prestaties van een onderneming, waarbij het management verantwoording aflegt over hoe de onderneming tot die financiële prestaties is gekomen. Een onderwijsinstelling zorgt voor een verantwoord financieel beleid maar heeft geen winstoogmerk. De geldstroom is van minder belang dan in het bedrijfsleven. Juist het maatschappelijk rendement is een onderbouwing van het bestaansrecht van Avans. Met dit integraal jaarverslag laten we zien wat onze andere waarden zijn”, zegt de opsteller van het jaarverslag Marleen Janssen Groesbeek, lector Sustainable Finance and Accounting bij Avans.

Het integraal jaarverslag maakt dus voor iedereen inzichtelijk wat Avans doet en wat haar resultaten zijn. De basis hiervoor is het raamwerk van de International Integrated Reporting Council (IIRC), dat is ontwikkeld door beursgenoteerde bedrijven. In het jaarverslag koppelt Avans al haar activiteiten aan 6 pijlers: financieel, geproduceerd, intellectueel, menselijk, sociaal/netwerk en kapitaal.

Het jaarverslag belicht een breed scala aan onderwerpen, variërend van successen tot doelstellingen die Avans nog niet wist te behalen. Bijvoorbeeld de prestatieafspraak om uitval onder studenten verder terug te dringen. Een ander actueel thema betreft de medezeggenschap. Het verslag laat zien op welke beleidsterreinen de Avans Medezeggenschapsraad invloed heeft gehad, zoals het vrijroosteren van docenten voor meer contact met studenten. Het behalen van duurzaamheidscertificering voor alle opleidingen van Avans is ook een belangrijk onderwerp. Daarnaast komen voorbeelden van projecten, waarin studenten en medewerkers hun verbinding met de praktijk tonen, aan bod. Zo helpen studenten bij het invullen van de belastingaangifte en vervult een groep studenten en medewerkers honderden wensen van ouderen. Avans staat midden in de maatschappij.

Het jaarverslag is hier te raadplegen