Slechts beperkt aantal beursgenoteerde ondernemingen rapporteert over klimaatrisico’s conform TCFD reporting framework

Bron: Eumedion, 15 juli 2020

Eumedion concludeert dat nog maar weinig (slechts 23%) bedrijven in de jaarverslagen over 2019 rapporteren over klimaatrisico’s conform het TCFD reporting framework.

In de Focusbrief 2020 verzocht Eumedion alle Nederlandse beursgenoteerde bedrijven om duidelijk te rapporteren in hun 2019 jaarverslag over de impact van klimaatverandering op hun bedrijfsmodel en strategie en over de impact van het eigen bedrijf over klimaatverandering. Eumedion verwachtte ook dat bedrijven specifieke doelen zouden stellen met betrekking tot CO2-emissiereducties, in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs. Ook moedigde Eumedion de bedrijven aan om de klimaatgerelateerde informatie openbaar te maken in overeenstemming met de Richtlijnen van de Europese Commissie voor het melden van klimaatgerelateerde informatie op basis van de aanbevelingen van 2017 van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

De jaarverslagen 2019 laten een grote verscheidenheid aan klimaatrapportages zien. Een aantal bedrijven neemt klimaatgerelateerde risico’s mee in hun risico-identificatieprocessen. Klimaatgerelateerde risico-taxonomieën zijn echter wel zeer heterogeen. Als het al wordt vermeld, dan worden klimaatgerelateerde risico’s doorgaans geïntegreerd in het bestaande risico-categorieën, zoals bedrijfs- / strategisch risico of operationeel / reputatierisico. Materialiteitsanalyses zijn echter beperkt in termen van diepte en verfijning.

Ook de verslaggevingspraktijken van klimaatgerelateerde risico’s zijn schaars en heterogeen. Het niveau van de informatieverschaffing hangt samen met de omvang: hoe groter het bedrijf, hoe uitgebreider de informatieverschaffing. Van de bedrijven die klimaatgerelateerde risico’s bekendmaken, zijn waren maar weinig bedrijven transparant over de gebruikte definities en methodologieën. Slechts 22 bedrijven (23% van alle Nederlandse beursgenoteerde bedrijven) gaf aan dat ze rapporteren in overeenstemming met de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Best practices op dit gebied zijn NN Group en Aegon.

Alhoewel AMX bedrijf NSI niet formeel rapporteert volgens de TCFD over haar klimaatrisico’s en -kansen heeft het bedrijf een nogal inzichtelijke en informatieve analyse van de risico’s van klimaatverandering voor het bedrijf.

Vrijwel alle Nederlandse AEX-bedrijven rapporteren nu over de CO2-uitstoot, maar de meesten beperken zich tot scope 1 en 2. Met uitzondering van IMCD, Just Eat Takeaway.com en Wolters Kluwer, hebben alle Nederlands AEX-bedrijven klimaatgerelateerde doelen of ambities opgesteld. Voor Nederlandse AMX-bedrijven ligt dit aantal veel lager: slechts 48% van hen heeft specifieke klimaatgerelateerde doelen opgesteld en gepubliceerd. Een aantal Nederlandse AEX- en AMX-bedrijven heeft ook de ambitie om te worden klimaatneutraal, maar vaak is niet duidelijk of deze ambitie alleen geldt voor scope 1 en 2 en of het ook heeft betrekking op scope 3. Sommigen hebben deze ambitie voor 2050 gesteld (bijv. Shell, DSM, AkzoNobel, Boskalis en Vopak), maar anderen streven ernaar om eind 2020 koolstofneutraal te zijn (bijv. Philips en Signify), 2025 (bijvoorbeeld ASML), 2030 (bijvoorbeeld KPN en Arcadis), 2035 (NSI) of 2039 (Unilever).

Een minderheid van de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen heeft de externe accountant verzocht limited assurance  te verstrekken over de door de bedrijven gerapporteerde duurzaamheidsinformatie en metrische gegevens. En alleen een handvol bedrijven heeft zijn externe accountant verzocht om een ​​redelijke mate van zekerheid te verschaffen over de niet financiële of duurzaamheidsinformatie die door deze bedrijven is gepubliceerd (Philips, DSM, ABN AMRO, PostNL en Signify) of naar een geselecteerd aantal prestatie-indicatoren met betrekking tot duurzaamheid (KPN, ING Groep en BAM Groep). Sommige bedrijven merken dat op in de verbintenissen met investeerders het gebrek aan uniforme methodologieën hen belemmert om betrouwbare en consistente niet-financiële informatie te verschaffen.

Download de publicatie (pdf)