ESMA roept ondernemingen op met specifieke, hoogwaardige verslaggeving te rapporteren over klimaatgerelateerde zaken en risico’s

Bron: AFM, 29 oktober 2021

Europees toezichthouder ESMA heeft haar toezichtprioriteiten voor financiële verslaggeving over 2021 bekendgemaakt. In haar European Common Enforcement Priorities (ECEP) 2021 geeft zij aan waar beursgenoteerde ondernemingen, hun auditcommissies en externe accountants vooral op moeten letten. ESMA werkte bij het samenstellen van haar prioriteiten samen met nationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Specifieke, hoogwaardige verslaggeving over klimaatgerelateerde zaken

ESMA roept ondernemingen op met specifieke, hoogwaardige verslaggeving te rapporteren over klimaatgerelateerde zaken en risico’s: in de jaarrekening, de niet-financiële verklaring en andere onderdelen van het bestuursverslag. Zij adviseert om verplichte toelichtingen over materiële klimaatzaken op één plek in de jaarrekening op te nemen.

Transparant over gevolgen coronacrisis

Net als vorig jaar roept ESMA ondernemingen op transparant te zijn over de gevolgen van de coronacrisis. Zij benadrukt transparantie in de financiële verslaggeving over de verwerking van supply-chain-finance-arrangementen en liquiditeitsrisico’s. Voor de continuïteitsveronderstelling wil ESMA daarbij dat ondernemingen alle beschikbare informatie over de toekomst gebruiken, voor een periode van minimaal 12 maanden. Ook roept zij ondernemingen op in hun niet-financiële verklaring transparant te zijn over de negatieve invloed van de coronacrisis op hun duurzaamheidsdoelen.

Belang alternatieve prestatiemaatstaven bij gebruik vanwege coronacrisis

ESMA wijst op het belang van haar richtsnoeren voor alternatieve prestatiemaatstaven, als deze gebruikt worden in relatie tot de coronacrisis.

Breng systemen op orde voor rapportageverplichtingen over 2022

2022 is een transitieperiode waarin effectenuitgevende ondernemingen beperkte rapportageverplichtingen hebben volgens de EU-taxonomieverordening over duurzaamheidsactiviteiten. ESMA roept op die periode te benutten om informatiesystemen op orde te brengen, zodat ondernemingen daarna aan de volledige rapportageverplichtingen kunnen voldoen.