Eumedion: IIRC moet op termijn opgaan in wereldwijde standard setter voor niet-financiële verslaggeving

Bron: Eumedion, 2 april 2020

Eumedion roept de International Integrated Reporting Council (IIRC) op om de oprichting van een wereldwijde standard setter voor niet-financiële rapportagestandaarden te ondersteunen. Dat schrijft Eumedion in haar reactie op de IIRC-consultatie over een mogelijke herziening van het ‘integrated reporting’ (IR)-raamwerk later dit jaar.

Eumedion onderschrijft de constatering van de IIRC dat er tekortkomingen en verbeterpunten zijn bij de toepassing van het IR-raamwerk door beursgenoteerde vennootschappen. De grondoorzaak hiervan ligt volgens Eumedion echter niet in het raamwerk zelf, maar in een gebrek aan internationale harmonisatie van niet-financiële verslaggevingsvereisten. Daarom vraagt Eumedion de IIRC om haar strategische focus te leggen op integratie van haar intellectuele kapitaal in een wereldwijde standard setter, zoals recent uiteengezet in een green paper over dit onderwerp.

In haar reactie geeft Eumedion daarnaast onder meer aan geen voorstander te zijn van een expliciete verbreding van de ‘primary audience’ van verschaffers van financieel kapitaal naar alle stakeholders van een onderneming. Wel ziet Eumedion meerwaarde in het verder verduidelijken van bepaalde IR-vereisten, zoals het onderscheid tussen gerapporteerde output en outcome. De IIRC is voornemens om in mei een consultatie te starten over de ontwerpherziening van het IR-raamwerk.

Relevante documenten

Green paper toekomst niet-financiële verslaggeving

Commentaar IIRC-consultatie herziening integrated reporting-raamwerk